• 1
  • 5
  • 3
  • 4
  • 2
  • 6

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Ramowy rozkład dnia

Godziny Działania


7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Czynności organizacyjne. Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna, zajęcia wyrównawcze, obserwacja dzieci.


8.00 – 8.30 Zabawy ruchowe oraz ćwiczenia poranne, czynności higieniczno – porządkowe


8.30 – 9.00 I ŚNIADANIE


9.00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne. Rozwijanie umiejętności i kompetencji określonych w podstawie programowej.
10.00 – 11.00 Zabawy ruchowe, sportowe według zainteresowań dzieci, spacery na powietrzu
11.00 – 11.15 Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne


11.15 – 11.30 II ŚNIADANIE


11.30 – 11.45 Przygotowanie do leżakowania/zabiegi higieniczne i samoobsługowe
11.45 – 13.00 Leżakowanie gr. I, zabawy w ogrodzie, spacery, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka gr. II
13.00 – 13.15 Czynności higieniczno porządkowe


13.15 – 13.45 OBIAD
13.45 – 14.15 Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, wg. zainteresowań.
14.15 -15.15   Zabawy dowolne, konstrukcyjne, tematyczne, zabawy w ogrodzie.

15.15-16.00    Zabawy dowolne, zajęcia dodatkowe