• dzieci1
  • dzieci2

Aktualności - CZERWONE SKRZATY

Listopad

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI PIĘCIOLETNICH NA MIESIĄC LISTOPAD
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

- utrwalenie nazw członków rodziny;
- wprowadzenie litery M, m;
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych;
- doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;
- doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu: dawniej, dziś i w przyszłości;
- łączenie w pary przedmiotów starych i nowych;
- kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;
- pogłębianie poczucia przynależności do rodziny;
- wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne; kształtowanie zrozumienia aspektów liczby 3;
- kształtowanie wiedzy dzieci na temat zmian związanych z ruchami Ziemi (obiegowym i obrotowym);
- doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
- utrwalanie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie;
- poszerzanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych takich, jak powstawanie chmur;
- doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów i obserwacji;
- doskonalenie motoryki małej;
- poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krążeniem wody w przyrodzie;
- doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych do tej pory liter;
- przewidywanie i doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
- rozwijanie umiejętności klasyfikacji;
- dostrzeganie zmian w pogodzie i ich oznaczanie;
- wprowadzenie litery D, d;
- doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;
- poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami;
- wprowadzenie liczby 4;
- wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby;
- kształtowanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;
- przypomnienie nazw zwierząt domowych;
- kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;
- kształtowanie odpowiedzialności;
- doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom;
- doskonalenie umiejętności uczestnictwa w scenkach dramowych;
- kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości;
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych przedmiotów;
- integrowanie grupy przedszkolnej;
- utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy;
- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych;
- doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów;
- uwrażliwienie na stereotypy związane z jesienią (np. jeż z jabłkiem);
- wprowadzenie litery Y, y na podstawie liczby mnogiej;
- utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację;
- utrwalenie nazw ptaków migrujących;
- poszerzanie wiedzy geograficznej dzieci;
- utrwalenie nazw zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy;
- doskonalenie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach;
- wprowadzenie liczby 5.

 

Piosenka Skrzatów

Szara jesień, szara.
Szumią, szumią drzewa.
Poszły małe Skrzaty,
szukać leśnej chaty.

Szukają, szukają,
mało czasu mają,
jak się nie pospieszą,
wnet kaszlu dostaną.

Budują, budują,
malują, malują.
Piękną chatkę mają,
i w niej zasypiają.

1. Jesienna pogoda (T, t jak tata)
I. Wędrująca Ziemia
II. Jesienne obłoki
III. Pada, pada deszcz
IV. Fascynujące krople
V. Kapryśna pogoda

2. Zwierzęta domowe (D, d jak dom; 4)
I. Czy wszystkie zwierzęta są dzikie?
II. Zwierzęta też mają swoje rodziny
III. Zwierzęta też mają swoje upodobania
IV. Jak opiekować się zwierzętami?
V. Czy miś to też zwierzę?

3. Zimno, coraz zimniej (y- domy; 5)
I. Przygotowania do zimy
II. Kto robi zapasy na zimę?
III. Kto zapada w sen zimowy?
IV. Kogo zimą nie spotkamy w Polsce?
V. Jakie zwierzęta potrzebują naszej pomocy zimą?

4. Grudniowe życzenia (K, k jak klocek; 6)
I. Czy tylko Mikołaj spełnia marzenia?
II. Czy Mikołaj odbiera listy?
III. Mikołaj pakuje sanie
IV. W oczekiwaniu na Mikołaja
V. O czym marzy Mikołaj