• dzieci1
  • dzieci2

Aktualności - CZERWONE SKRZATY

Marzec

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją, prosimy o systematyczne sprawdzanie maili, ponieważ nauczyciele będą przesyłać materiały do pracy z dziećmi w domu. Jednocześnie informuje, że od przyszłego tygodnia rozpoczniemy zajęcia dodatkowe w formie filmików, które będą przesyłane Państwu za pomocą maila, tak jak pozostałe materiały dydaktyczne. Terapia logopedyczna w miarę możliwości zdalnych, odbywa się na tych samych zasadach.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI PIĘCIOLETNICH NA MIESIĄC MARZEC
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

- rozwijanie mowy i myślenia;
- doskonalenie motoryki małej podczas prac plastycznych;
- wprowadzenie litery W, w;
- doskonalenie umiejętności formułowania i weryfikowania hipotez;
- rozwijanie sprawności ruchowej;
- rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia;
- doskonalenie umiejętności porównywania;
- kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej;
- rozwijanie wyobraźni poprzez słuchanie tekstów literackich;
- poszerzanie zainteresowań czytelniczych;
 doskonalenie motoryki małej;
- rozbudzanie poczucia przynależności do regionu pochodzenia;
- rozwijanie umiejętności korzystania z mapy;
- określanie położenia;
- rozpoznawanie oznak wiosny;
- doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji;
- wypowiadanie się na dany temat;
- utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych;
- poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych;
- zapoznanie z warzywami cebulowymi;
- poznanie właściwości leczniczych warzyw cebulowych;
- poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin;
- doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków;
- poszerzanie słownika;
- eksperymentowanie z farbami;
- myślenie twórcze;
- utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych;
- poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych;
- zapoznanie z warzywami cebulowymi;
- poznanie właściwości leczniczych warzyw cebulowych;
- poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin;
- doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków;
- poszerzanie słownika;
- eksperymentowanie z farbami;
- myślenie twórcze;
- doskonalenie słuchu fonemowego;
- uwrażliwienie na świat przyrody;
- poznanie wartości odżywczych warzyw oraz sposobów ich przygotowania;
- wprowadzenie litery G, g;
- zapoznanie z cyklem życia motyla;
- ekspresja twórcza;
- poznanie budowy ciała i środowiska życia ślimaka;
- sprawność manualna;
- zapoznanie z tradycją topienia marzanny;
- ekspresja twórcza;
- uwrażliwianie na zmiany w przyrodzie.

MARZEC U SKRZATÓW
Tydzień 1 – W MARCU JAK W GARNCU
1. Przysłowia
2. Studnia mądrości
3. Stroje ludowe
4. Sztuka ludowa
5. Moja Mała Ojczyzna
Tydzień 2- PORZĄDKI W OGRODZIE
1. Oznaki wiosny
2. Praca w ogrodzie
3. Cebula i cebulki
4. Sadzimy i siejemy
5. Zazieleniło się
Tydzień 3- WITAJ, WIOSNO!
1. Odgłosy wiosny
2. Wiosna na widelcu
3. Od motyla do gąsienicy
4. Ślimak, ślimak, pokaż rogi!
5. Żegnamy zimę
Tydzień 4- ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU
1. Zwierzęta wiejskie
2. Skąd się biorą jajka?
3. Czy świnia to brudne zwierzę?
4. Skąd się bierze wełna?
5. Po co hodujemy krowy?

Maszeruje wiosna

1. Tam daleko, gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna
ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergoczą głośno i wesoło
Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat
gdy go w górę wznosi - zielenieje świat.

2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę
chętnie żuje gumę i robi balony
a z nich każdy jest zielony.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergoczą głośno i wesoło
Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat
gdy go w górę wznosi - zielenieje świat.

3. Wiosno, wiosno, nie zapomnij o nas
każda trawka chce już być zielona
Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła
zima by została mroźna.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergoczą głośno i wesoło
Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat
gdy go w górę wznosi - zielenieje świat.