• dzieci1
 • dzieci2

Aktualności - CZERWONE SKRZATY

MARZEC

Wychowawca: Patrycja Dudziak-Piękniewska Grupa: Czerwone skrzaty

Planeta dzieci. Pięciolatek. Miesięczny plan pracy – marzec

Cele ogólne:
• wprowadzenie pojęć : wiedza, wytrwałość;
• poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
• nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
• poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
• kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
• posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
• kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; operowanie liczebnikami porządkowymi;
• kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
• kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
• rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
• rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
• rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
• rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
• zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
• rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
• rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
• kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
• kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

 

CZERWONE SKRZATY
      „Przyszła wiosna do niedźwiedzia”

Przyszła wiosna do niedźwiedzia:
„ Zbudź się misiu zbudź!”
Pogłaskała słonkiem,
dzyń, dzyń leśnym dzwonkiem.
Zbudź się misiu, zbudź się misiu,
a on śpi i już!

Przyszła wiosna do niedźwiedzia:
„ Zbudź się misiu zbudź!”
Burzą grała, grzmiała, gromem zahuczała.
Zbudź się misiu, zbudź się misiu,
a on śpi i już!

Nadleciała pszczółka mała:
„Zbudź się misiu, zbudź!”
Bzyku-bzyk do ucha, widział kto leniucha!
Ledwie pszczółka bzyk-bzyknęła,
Niedźwiedź krzyknął: „Miód!”.

Tematy

 1. NADCHODZI WIOSNA
 2. Słońce mocniej grzeje.
 3. Pierwsze rośliny.
 4. Powroty ptaków.
 5. Wiosenne porządki.
 6. Marcowa zupa.
 7. WIOSNA TUŻ-TUŻ
 8. Praca rolnika.
 9. Co się dzieje w kurniku?
 10. Co się dzieje w zagrodzie?
 11. Co się dzieje na polu?
 12. Rolnik – producent żywności.
 • ŚWIĘTA, ŚWIĘTA BIJĄ DZWONY
 1. Czas radości.
 2. Wielkie porządki.
 3. Wielkanocne zwierzęta.
 4. Wielkanocne dekoracje.
 5. Palmy wielkanocne.
 6. WIELKANOC
 7. Pisanki, kraszanki.
 8. W kuchni pachnie Wielkanocą.
 9. Wielkanocny koszyczek.
 10. Na wielkanocnym stole.
 11. Śmigus dyngus.