• dzieci1
  • dzieci2

Aktualności - CZERWONE SKRZATY

Kwiecień

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI PIĘCIOLETNICH NA MIESIĄC KWIECIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• zapoznanie z tradycją wykonywania palm wielkanocnych;
• poznanie tradycji ozdabiania jaj;
• doskonalenie motoryki małej;
• utrwalenie nazw i symboliki elementów święconki;
• porządkowanie wiedzy na temat tradycji obchodzenia Wielkanocy;
• doskonalenie precyzji ruchów i sprawności ruchowej;
• rozszerzanie słownika dziecka;
• poznanie nazw i działania maszyn rolniczych;
• poszerzanie wiedzy na temat produktów ekologicznych;
• pobudzanie odpowiedzialności za środowisko;
• wprowadzenie litery Z, z;
• kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
• doskonalenie umiejętności segregacji śmieci;
• rozwijanie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza, poczucia odpowiedzialności oraz troski o czystość otoczenia;
• wdrażanie do oszczędzania wody i ochrony środowiska;
• wprowadzenie litery F, f;
• zapoznanie z różnymi rodzajami książek;
• rozwijanie umiejętności plastycznych;
• rozpoznawanie grafemów poznanych dotąd liter;
• przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się podczas wycieczki.

Zadania do codziennej realizacji:
• zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy
• zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie
• zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych
• słuchanie tekstów czytanych przez N.
• zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.