• dzieci1
  • dzieci2

Aktualności - CZERWONE SKRZATY

WRZESIEŃ

CZERWONE SKRZATY

I. W PRZEDSZKOLU
1. Poznajmy się.
2. Wspomnienia z wakacji.
3. Kodeks przedszkolaka.
4. Znamy magiczne słowa.
5. Portret naszej grupy.

II. NASZE PRZEDSZKOLE
1. Kąciki w naszej Sali.
2. Wokół przedszkola.
3. Pracownicy naszego przedszkola.
4. W przedszkolnej kuchni.
5. Dzień przedszkolaka.

III. JESTEM BEZPIECZNY
1. Nasza droga do przedszkola.
2. Na ulicy.
3. Zasady ruchu drogowego.
4. Praca policjanta.
5. Znaki drogowe.

IV. POMOCNA DŁOŃ
1. Uwaga! Nieznajomy.
2. Zagrożenia.
3. Jak wezwać pomoc?
4. Na ratunek.
5. Jesteśmy bezpieczni.


Planeta dzieci. Pięciolatek. Miesięczny plan pracy – wrzesień

Cele ogólne:
• wprowadzenie pojęć: koleżeńskość, bezpieczeństwo;
• zapoznanie dzieci z salą i przedszkolem;
• poznawanie sposobów pomocy nowym koleżankom i kolegom; rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich oraz pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby; budzenie postaw zainteresowania drugą osobą;
• poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach; spokojne oczekiwanie na swoją kolej; podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
• nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
• nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu;
• poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
• poznawanie i organizowanie kącików tematycznych; rozwijanie umiejętności opisywania i charakteryzowania kącików tematycznych poprzez wypowiedzi i klasyfikowanie przedmiotów; rozbudzanie zainteresowań i ciekawości poznawczej; przestrzeganie zasad zgodnej zabawy i prawa do korzystania z kącików przez kolegów i koleżanki;
• poznanie sposobów spędzenia wakacji przez koleżanki i kolegów z grupy; rozpoznawanie oznaczeń i charakterystycznych miejsc na mapie Polski i Europy;
• poznawanie portretu jako dziedziny sztuki; poznanie zasad działania prostego aparatu fotograficznego;
• poznanie zawodów w otoczeniu dziecka – poznanie imion pracowników przedszkola i pełnionych przez nich funkcji; uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola i szacunku do wykonywanej przez nich pracy;
• poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa – policjant, ratownik, strażak;
• nazywanie narzędzi i przyborów codziennego użytku;
• rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;
• kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
• posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między;
• kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;
• rozwijanie poczucia rytmu poprzez grę na instrumentach perkusyjnych i innych przedmiotach;
• rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
• rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
• rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
• rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie); odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich; dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a; wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
• zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim;
• rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenki Planeta dzieci, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
• rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
• wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, podczas jazdy samochodem; poznanie wyglądu i znaczenia sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych;
• rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomym; kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z nieznajomymi; poznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi;
• poznanie numerów alarmowych (112, 999, 998, 997); kształtowanie umiejętności przeprowadzenia rozmowy w celu wezwania pomocy;
• poznanie zasad bezpiecznego korzystania z różnych narzędzi, urządzeń oraz podczas wykonywania doświadczeń chemicznych itp.;
• kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
• dostrzeganie regularności; konstruowanie rytmów 2-, 3-elementowych; poznanie układów figur geometrycznych; utrwalenie nazw figur geometrycznych;
• kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Codzienne aktywności:
• zabawy dowolne w kącikach tematycznych według zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;
• stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, np. Do przedszkola lub Witaj…;
• kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
• wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;
• zestaw ćwiczeń porannych nr 1, 2;
• zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1, 2;
• pobyt na świeżym powietrzu – spacer w okolicy przedszkola;
• zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

Anna Furmanik-Celejewska
„Bezpieczeństwo to jest przecież ważna sprawa”

Kiedy masz ochotę ruszyć na wycieczkę,
wtedy musisz przygotować się troszeczkę.
 Żeby miło się jechało, by nic złego się nie stało,
tej piosenki dziś posłuchaj przez chwileczkę.

Gdy rowerem jedziesz lub na hulajnodze,
bądź ostrożny, gdy ktoś mija cię na drodze.
Ochraniacze i kask włóż, bo bez tego ani rusz,
to w bezpiecznej jeździe zawsze ci pomoże.

Ref. Bezpieczeństwo to jest przecież ważna sprawa,
by być zdrowym, by udała się zabawa.
Kto zasady bezpieczeństwa dobrze zna,
ten na swojej buzi uśmiech zawsze ma.

Kiedy w foteliku jedziesz autem z tatą,
to przypomnij tacie, by uważał na to,
czy zapięte pasy ma i czy lusterka widać dwa.

Tata wnet buziaka da ci dzisiaj za to.
Gdy codziennie do przedszkola idziesz rano,
mocno trzymaj się za rączkę z Twoją mamą.
Przed ulicą wnet zrób stop! Spójrz w lewy, prawy, lewy bok.

I przez pasy przechodź z miną roześmianą!

Ref. Bezpieczeństwo to jest przecież ważna sprawa,
by być zdrowym, by udała się zabawa.
Kto zasady bezpieczeństwa dobrze zna,
ten na swojej buzi uśmiech zawsze ma.