• dzieci1
 • dzieci2

Aktualności - CZERWONE SKRZATY

Marzec

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI PIĘCIOLETNICH NA MIESIĄC MARZEC

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy i myślenia;
 • doskonalenie motoryki małej podczas prac plastycznych;
 • wprowadzenie litery W, w;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia;
 • doskonalenie umiejętności porównywania;
 • kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej;
 • rozwijanie wyobraźni poprzez słuchanie tekstów literackich;
 • poszerzanie zainteresowań czytelniczych;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • rozpoznawanie oznak wiosny;
 • doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji;
 • wypowiadanie się na dany temat;
 • utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych;
 • poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych;
 • poznanie właściwości leczniczych warzyw cebulowych;
 • poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin;
 • doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków;
 • poszerzanie słownika;
 • eksperymentowanie z farbami;
 • doskonalenie słuchu fonemowego;
 • uwrażliwienie na świat przyrody;
 • poznanie wartości odżywczych warzyw oraz sposobów ich przygotowania;
 • wprowadzenie litery G, g;
 • ekspresja twórcza;
 • sprawność manualna;
 • zapoznanie z tradycją topienia marzanny;
 • uwrażliwianie na zmiany w przyrodzie.

Zadania do codziennej realizacji:

 • • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy
 • • zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie
 • • ćwiczenia ruchowe w ranku
 • • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych
 • • słuchanie tekstów czytanych przez N.
 • • zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych