• dzieci1
  • dzieci2

Aktualności - NIEBIESKIE MOTYLE

Październik

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI CZTEROLETNICH NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
- Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka.
- Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
- Koncentrowanie uwagi na innych osobach.
- Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.
- Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania.
- Doskonalenie dbałości o porządek w swoim otoczeniu.
- Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.
- Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
- Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
- Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
- Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
- Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.
- Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.
- Zachęcanie do aktywnego współdziałania podczas przygotowywania różnorodnych potraw – próbowanie własnych wyrobów.
- Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
- Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
- Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych.
- Nauka piosenek i pląsów.
- Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.