• dzieci1
 • dzieci2

Aktualności - NIEBIESKIE MOTYLE

LUTY 2023

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne)

Tydzień XXI. Wszystko jest muzyką

 • uświadomienie dzieciom wagi dźwięków w codziennym życiu, skłonienie do zastanawiania się, czym jest cisza, rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem, utrwalanie zasad komunikacji, kształtowanie sprawności fizycznej
 • zapoznanie z zawodem dyrygenta i pracą orkiestry, wprowadzenie litery n, N, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, zapoznanie z instrumentami muzycznymi i podziałem ich ze względu na źródło dźwięku, utrwalenie ich nazw, rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej
 • poznanie liczby 10, doskonalenie umiejętności matematycznych, przeliczania w zakresie 10, kształtowanie pojęcia liczby (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), wprowadzenie pojęcia „rytm”, rozwijanie umiejętności zapamiętywania i odczytywania rytmów
 • utrwalenie znajomości nazw emocji, kształtowanie umiejętności wyrażania emocji, wspomaganie rozwoju społecznego, poznanie piosenki, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, kształtowanie umiejętności dokładnego wykonywania ćwiczeń i zadań
 • pobudzanie dzieci do ekspresji artystycznej, stymulacja wielu zmysłów, rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych, poszerzanie wiedzy na temat prawidłowego zachowania podczas koncertu

Tydzień XXII. Pod ziemią, pod wodą

 • zapoznanie z naturalnymi zasobami ziemi, rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie percepcji wzrokowej, zachęcanie do odbierania świata wieloma zmysłami, kształtowanie prawidłowych sposobów radzenia sobie z emocjami, doskonalenie prawidłowego chwytu pisarskiego, rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu literackiego
 • wprowadzenie litery w, W, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, zapoznanie z bogactwem życia pod wodą, rozwijanie sprawności grafomotorycznej i manualnej oraz umiejętności plastyczno-technicznych
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczb w zakresie 10, utrwaleni wiedzy na temat złóż, kopalni i ich rodzajów, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie kreatywności podczas aktywności plastycznych
 • kształtowanie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu literackiego oraz dostrzegania jego humorystycznego przekazu, rozwijanie uważności słuchowej, pobudzanie do aktywności muzyczno-ruchowej, kształtowanie poczucia formy muzycznej, ćwiczenie orientacji w przestrzeni, rozwijanie sprawności i tężyzny fizycznej
 • zapoznanie dzieci z budową wulkanu oraz procesami zachodzącymi w nim, rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych, stymulowanie wielu zmysłów, zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków, rozwijanie sprawności fizycznej

Tydzień XXIII. W kosmosie

 • poznanie pojęć „kosmos”, „Układ Słoneczny”, „planety”, zapoznanie ze sprzętami do obserwowania i badania kosmosu oraz z zawodami (astronom, astronauta), poszerzenie wiedzy na temat ruchu planet wokół Słońca oraz na temat ruchu obrotowego Ziemi (dzień i noc), rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wykonywania prac plastyczno-technicznych
 • wprowadzenie litery p, P, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, utrwalenie pojęć: „kosmos”, „Układ Słoneczny”, „planety”, nazw planet, wiadomości o ruchu planet wokół Słońca oraz wokół własnej osi, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych i plastycznych
 • utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, poznanie nazw i wyglądu statków kosmicznych oraz ubrań astronautów, przeliczanie elementów, porównywanie liczebności zbiorów, ćwiczenie umiejętności kodowania i dekodowania, wyrażanie ekspresji twórczej podczas budowania rakiet, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poznanie piosenki, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, rozwijanie sprawności fizycznej, czerpanie radości ze wspólnych zabaw muzyczno-ruchowych
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, rozwijanie umiejętności matematycznych, podsumowanie wiedzy z całego tygodnia, rozwijanie sprawności fizycznej, zachęcanie do ekspresji twórczej, w tym plastycznej

Tydzień XXIV. Prehistoryczny świat

 • zaciekawienie historią, zachęcanie do dbania o pamiątki i świadectwa przeszłości, uświadomienie roli muzeum w życiu człowieka, zapoznanie z zawodem archeologa i paleontologa, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i prowadzenia rozmowy na jego temat, kształtowanie sprawności fizycznej
 • wprowadzenie litery j, J, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, utrwalenie znajomości nazw zawodów (archeolog, paleontolog), poszerzenie wiadomości o dinozaurach, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych i manualnych
 • doskonalenie umiejętności matematycznych, w tym kodowania, przeliczania, układania rytmów, utrwalanie figur geometrycznych, poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat dinozaurów i ich życia, wyrażanie ekspresji twórczej (m.in. plastycznej), zachęcanie do zabaw badawczych i wyciągania z nich wniosków
 • rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie wyobraźni, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i pozyskiwania z niego wiadomości, ćwiczenie percepcji słuchowej i wzrokowej, zachęcanie do wykonywania przestrzennych prac plastycznych, rozwijanie tężyzny fizycznej
 • rozwijanie kreatywności, wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do poznawania nowych rzeczy

Luty u Motylków

Wszystko jest muzyką

 1. Czy to słyszysz
 2. Dyrygent i orkiestra
 3. W świecie rytmów
 4. Emocje w muzyce
 5. Malowane muzyką

Pod ziemią, pod wodą

 1. Tajemnice Ziemi
 2. Pod wodą
 3. Czarny jak węgiel, biały jak sól
 4. Dźwięki Ziemi
 5. Wybuchowy wulkan

W kosmosie

 1. Nasza planeta
 2. W Układzie Słonecznym
 3. Statek kosmiczny
 4. Lot w kosmos
 5. Na odległej planecie

Prehistoryczny świat

 1. Pamiątki z przeszłości
 2. Szukamy śladów przeszłości
 3. Dinozaury
 4. Dinozabawy
 5. W pradawnym świecie

„W Układzie Słonecznym”

W Układzie Słonecznym wirują planety
Wszystkie w innym tempie, okrążają Słońce
Różnią się kolorem, masą i rozmiarem
Lata lecą, one stale kręcą się wytrwale

Merkury, to ja!
Jestem pierwszy i najmniejszy
Moją powierzchnie pokrywają ogromne kratery
Z własną pogodą nie umiem dojść do zgody
W dzień jest mi gorąco
W nocy bardzo marznę, brrr

Mam na imię Wenus
Jestem druga w kolejności
U mnie nieustannie upał jest bezlitosny
Wiruję wolno, nigdzie się nie śpieszę
I bardzo jasno świecę się na niebie

Tu Ziemia! Witam serdecznie! Czuję się świetnie
Zamieszkują mnie roślinki, zwierzątka i ludzie
Jestem trzecią planetą od Słońca
Moja atmosfera jest cudna
Mam dużo wody, więc śmiało wpadnij ochłodzić

Hej tu Mars, planeta numer cztery
Bardzo się czerwienię, jestem cały zardzewiały
Mam najwyższe góry i od groma pyłu
A! Nic nie widzę, znowu leci mi do oczu!

W Układzie Słonecznym wirują planety
Wszystkie w innym tempie, okrążają Słońce
Różnią się kolorem, masą i rozmiarem
Lata lecą, one stale kręcą się wytrwale

Joł, joł, Jowisz, największy olbrzym gazowy
Piąty od Słońca, na pewno nie przeoczysz
Choć moja masa jest potężna niezwykle
To z wszystkich planet kręcę się najszybciej

Siemanko tutaj Saturn, też się składam z gazów
Po moich pierścieniach poznasz mnie od razu
Wirują w nich kamienie, pył i sporo lodu
Jestem szósty od Słońca, w głowie to zakoduj

Cześć, to ja, lodowy gigant o imieniu Uran
Na mnie jest najniższa temperatura
Słynę z bladego, błękitnego koloru
Jestem siódmą planetą i wiruję na boku

Na koniec ja swoje trzy grosze wtrącę
Nazywam się Neptun i najdłużej okrążam Słońce
Tworzę huragany co powalą wszystko
Więc nie zbliżaj się zbytnio bo cię zdmuchnę jak piórko

W Układzie Słonecznym wirują planety
Wszystkie w innym tempie, okrążają Słońce
Różnią się kolorem, masą i rozmiarem
Lata lecą, one stale kręcą się wytrwale