• dzieci1
  • dzieci2

Aktualności - NIEBIESKIE MOTYLE

WRZESIEŃ

Marta Koszarowska – Niebieskie Motyle

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół,
• kształtowanie postawy przyjacielskiej,
• budowanie przyjaznej atmosfery,
• integracja grupy,
• tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych,
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,
• motywowanie do samodzielnych doświadczeń,
• tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych,
• kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy,
• motywowanie do samodzielnego manipulowania przedmiotami,
• odkrywanie własnych możliwości twórczych,
• kształtowanie słuchu muzycznego,
• wyrabianie pamięci,
• rozwijanie umiejętności wokalnych,
• doskonalenie sprawności fizycznej,
• wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych zadań,
• rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej,
• wdrażanie do starannego wykonywania wszystkich czynności,
• poznanie wartości przyjaźni,
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przyjaźni i przyjaciół,
• wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery w grupie,
• zachęcanie do dzielenia się przyniesionymi z domu zabawkami,
• rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
• wdrażanie do zgodnego działania w czasie pobytu w przedszkolu,
• poznanie roli pracowników przedszkola,
• rozwijanie kompetencji matematycznych,
• doskonalenie umiejętności klasyfikowania i logicznego myślenia,
• wdrażanie do szanowania wszystkich ludzi niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu,
• poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego,
• rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej,
• kształtowanie poczucia rytmu,
• wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie,
• poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak),
• poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych,
• rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw,
• wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy i poruszania się podczas spacerów,
• kształtowanie sprawności manualnej i motoryki dużej,
• uwrażliwienie na bogactwo i piękno świata muzyki,
• wzbogacanie wiedzy na temat sygnalizatora świetlnego,
• poznanie sposobu barwienia wody za pomocą bibuły,
• rozwijanie wyobraźni,
• motywowanie do samodzielnego wykonania pracy plastycznej od początku do końca,
• poszerzanie wiedzy na temat wartości, jaką jest odwaga,
• doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
• poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy,
• utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112,
• poznanie wyglądu cyfr 1 i 2,
• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek słownych,
• wdrażanie do przestrzegania zawartych wcześniej umów,
• poznanie różnych dźwięków związanych z ulicą i pojazdami,
• utrwalenie wiedzy o ruchu drogowym,
• wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabaw,
• utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka,
• poszerzanie doświadczeń plastycznych,

Planeta dzieci sł. Karolina Karamuz, muz. Dominika Dulny

Na planetę dzieci wszystkich zapraszamy!
Na planecie dzieci serdecznie witamy!
Kocham, lubię, szanuję,
mówię: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”, „dzień dobry” i „do widzenia” M
– magicznymi słowami świat zmieniam!
Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?
Zapraszamy do klaskania w odpowiedzi na pytania!
Kto śniadanie grzecznie zjadał? Klask, klask!
Na pytania odpowiadał? Klask, klask!
Kto posegregował śmieci? Klask, klask!
Ten jest przyjacielem dzieci!
Sprzątam zawsze po dobrej zabawie, l
ubię wiedzieć, co piszczy w trawie.
Szanuję ludzi, zwierzęta, przyrodę,
zmienić świat na lepsze dziś mogę!
Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?
Zapraszamy do skakania w odpowiedzi na pytania!
Kto dziś rano nie grymasił? Hop, hop!
Kto, wychodząc, światło gasił? Hop, hop!
Kto się dzielił zabawkami? Hop, hop!
Ten niech zawsze będzie z nami!

WRZESIEŃ 2020

PRZYJAŹŃ

I W przedszkolu1 Poznajemy przyjaźń
2 Wakacyjne wspomnienia
3 Klocki, misie, piłki na matematyczne wysiłki
4 Piłką gramy i o piłce śpiewamy
5 Nasze znaczki

II. Nasze przedszkole
1. Rozmawiamy o przyjaźni
2. Poznajemy przedszkolne pomieszczenia
3. Kto pracuje w przedszkolu?
4. W przedszkolu dobrze się bawię
5. Urodzinowa tablica

III ODWAGA
I Jestem bezpieczny
1. Poznajemy odwagę
2. Poznajemy zawód policjanta
3. Wycieczka na skrzyżowanie
4. Będę kierowcą!
5. Kolory sygnalizatora

VI Pomocna dłoń
1. Rozmawiamy o odwadze
2. Jak dbać o bezpieczeństwo na drodze?
3. Numer 112 znamy i go sami układamy
4. Bezpieczne zabawy
5. Będę strażakiem!