• dzieci1
  • dzieci2

Aktualności - NIEBIESKIE MOTYLE

LUTY

Planeta dzieci. Czterolatek. Miesięczny plan pracy – LUTY
Alicja Skiba- Matecka

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

• rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci,
• rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
• poznanie obiegu wody w przyrodzie,
• poznanie właściwości wody,
• rozwijanie umiejętności liczenia,
• poznanie postaci Fryderyka Chopina i jego twórczości,
• rozwijanie słuchu muzycznego,
• rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
• uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej,
• poznanie właściwości powietrza,
• poszerzanie doświadczeń plastycznych,
• budzenie odpowiedzialności za środowisko,
• poznanie właściwości ognia,
• rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowo-słuchowej,
• wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania podczas obcowania z ogniem,
• poznanie siły żywiołów i ich wpływu na życie człowieka,
• poszerzanie wiedzy przyrodniczej,
• rozwijanie umiejętności myślenia logicznego i umiejętności wyciągania wniosków,
• rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej,
• poznanie właściwości gliny, piasku i ziemi,
• rozwijanie wyobraźni plastycznej,
• rozwijanie motoryki małej,
• poznanie różnych środków transportu – lądowych, powietrznych i wodnych,
• poszerzanie wiedzy na temat różnych pojazdów lądowych,
• rozwijanie koncentracji uwagi,
• doskonalenie umiejętności matematycznych,
• kształtowanie poczucia rytmu,
• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
• rozwijanie kreatywności i motoryki małej,
• poznanie wybranych owoców tropikalnych,
• zachęcanie do poznawania nowych smaków i jedzenia owoców,
• poznanie wybranych zwierząt zamieszkujących Afrykę,
• poznanie tradycyjnego afrykańskiego instrumentu,
• rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu,
• nauka gry na bębenku,