• dzieci1
  • dzieci2

Aktualności - NIEBIESKIE MOTYLE

Marzec

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją, prosimy o systematyczne sprawdzanie maili, ponieważ nauczyciele będą przesyłać materiały do pracy z dziećmi w domu. Jednocześnie informuje, że od przyszłego tygodnia rozpoczniemy zajęcia dodatkowe w formie filmików, które będą przesyłane Państwu za pomocą maila, tak jak pozostałe materiały dydaktyczne. Terapia logopedyczna w miarę możliwości zdalnych, odbywa się na tych samych zasadach.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI CZTEROLETNICH NA MIESIĄC MARZEC
Grupa: Niebieskie Motylki Wychowawca: Patrycja Dudziak

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• Rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.
• Rozbudzanie fantazji i wyobraźni.
• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się.
• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
• Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby.
• Doskonalenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
• Kształtowanie umiejętności odkodowywania.
• Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody.
• Budowanie wiedzy dzieci na temat obiegu wody w przyrodzie.
• Kształcenie umiejętności wnioskowania.
• Utrwalenie wiedzy dzieci na temat charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie na wiosnę.
• Kształtowanie nawyku sprzątania po sobie.
• Zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami.
• Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wybranych nazw wiosennych kwiatów.
• Zapoznanie dzieci z etapami sadzenia roślin; rozwijanie postawy proekologicznej.
• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dotyczących ptaków.
• Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
• Uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody.
• Kształtowanie umiejętności wyznaczania wyniku dodawania w zakresie 6 (dodawanie na konkretach).
• Wzbogacenie zasobu słownictwa o określenia charakteryzujące wiosnę.
• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów (pary podobne, pary funkcyjne).
• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania popularnych gatunków ptaków występujących w Polsce.
• Rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi, skoku na jednej nodze i obunóż.
• Rozpoznawanie za pomocą zmysłu smaku wybranych owoców i warzyw.
• Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
• Kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu
• Wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny.
• Doskonalenie sprawności manualnej.
• Budowanie wiedzy dzieci na temat pracy rolnika.
• Rozwijanie procesów spostrzegania, poprzez dostrzegania podobieństw i różnic w krajobrazie wsi i miasta.
• Poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt hodowanych w gospodarstwie.
• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.
• Rozwijanie aparatu mowy dzieci poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
• Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: kaczka, indyk, koza, pies, kot.
• Rozwijanie procesów spostrzegania, poprzez dostrzegania podobieństw i różnic w porównywanych jajkach ptaków gospodarstwa wiejskiego.
• Budowanie wiedzy dzieci na temat produktów spożywczych pochodzących od różnych zwierząt gospodarskich.
• Kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej.

NIEBIESKIE MOTYLKI

I. W MARCU JAK W GARNCU
1. Kto już się obudził?
2. Wymyślamy nowe słowa!
3. Pokaz mody wiosennej
4. Jaka jest dziś pogoda?
5. Gdzie podział się deszcz?

II. PORZĄDKI W OGRODZIE
1. Jakie prace wykonujemy w ogrodzie po zimie?
2. Jak przygotować grządki?
3. Co zasiejemy, a co posadzimy?
4. Kto mieszka w tym jajku?
5. Gdzie jest wiosna?

III. WITAJ WIOSNO!
1. Jaka jest wiosna?
2. Zapraszamy do nas ptaszki?
3. Ja nie choruję!
4. Gdzie znajdę kwiaty?
5. Co zrobimy z marzanną?

IV. ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU
1. Jak wygląda wieś?
2. Gdzie mieszka krowa, koń, świnia, kura?
3. Podwórkowa orkiestra
4. Czyje to jajko?
5. Robimy ser!

Piosenka:

„Maszeruje Wiosna” K. Bożek-Gowik
1. Tam daleko gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi zielenieje świat !

2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę.
Chętnie żuje gumę i robi balony,
a z nich każdy jest zielony.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi zielenieje świat !

3. Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas
każda trawka chce być już zielona.
gdybyś zapomniała inną drogą poszła
zima by została mroźna.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi zielenieje świat !