• dzieci1
  • dzieci2

Aktualności - NIEBIESKIE MOTYLE

LISTOPAD

Planeta dzieci. Czterolatek. Miesięczny plan pracy – listopad
Alicja Skiba- Matecka

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• poznanie pojęcia „wolność”;
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,
• budowanie poczucia tożsamości narodowej,
• poznanie różnych rodzajów domów,
• ćwiczenie pamięci,
• uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście,
• poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”,
• rozwijanie umiejętności matematycznych,
• rozwijanie wrażliwości muzycznej,
• zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi,
• rozwijanie zdolności manualnych,
• rozwijanie pamięci wzrokowej,
• rozwijanie logicznego myślenia,
• poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu,
• wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
• poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce,
• poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn),
• rozwijanie ekspresji muzycznej i poczucia rytmu,
• rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny,
• doskonalenie umiejętności działania według instrukcji słownej,
• zachęcanie do samodzielnego wykonywania pracy plastycznej,
• poznanie wartości „kreatywności”,
• rozwijanie wyobraźni,
• poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych,
• budzenie empatii,
• poznanie psich zachowań i nawyków oraz sposobów właściwej opieki nad psem,
• rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1–4,
• budzenie odpowiedzialności za posiadane w domu zwierzę,
• poznanie wybranych wiadomości na temat kotów,
• kształcenie słuchu muzycznego i rozwijanie umiejętności wokalnych,
• poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest kreatywność,
• rozwijanie motoryki małej,