• dzieci1
  • dzieci2

Aktualności - ZIELONE SMOKI

Marzec

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją, prosimy o systematyczne sprawdzanie maili, ponieważ nauczyciele będą przesyłać materiały do pracy z dziećmi w domu. Jednocześnie informuje, że od przyszłego tygodnia rozpoczniemy zajęcia dodatkowe w formie filmików, które będą przesyłane Państwu za pomocą maila, tak jak pozostałe materiały dydaktyczne. Terapia logopedyczna w miarę możliwości zdalnych, odbywa się na tych samych zasadach.

TEMAT GŁÓWNY : ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU

TEMATY TYGODNIOWE :

1 . W GOSPODARSTWIE

2.DOMY ZWIERZĄT

3. ODGŁOSY WIEJSKIEGO PODWÓRKA

4. ALE JAJA

5.SKĄD SIĘ BIERZE SER ?

W GOSPODARSTWIE - WPROWADZENIE LITERY Ł, ł. ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI
JĘZYKOWEJ.

NAUKA NOWYCH WYRAZÓW , WZBOGACENIE SŁOWNIKA CZYNNEGO U DZIECKA .
        *
ŁOPATA
        *
ŁADOWARKA
        *
ŁĄKA
        *
ŁABĘDŹ
        *
ŁAPA
        *
ŁUKASZ

        *
ŁAŃCUSZEK

PRACA W KSIĄŻKACH STR. 35 A I 35 B – ĆWICZENIE UMIEJĘTNOŚCI
CZYTANIA PROSTYCH WYRAZÓW.

ZAŁĄCZNIKI DO TEMATU :

KOLOROWANKA LITERA Ł

PO ŚLADZIE LITERA Ł

B. FORMA: PRZETWORY Z MLEKA

Na zakupy wyruszamy,

dużą torbę zabieramy.

Trzeba kupić serek biały

i ser żółty w dziury cały.

Smaczny jogurt waniliowy,

naturalny, truskawkowy.

I koniecznie też maślankę,

ser topiony i śmietankę.

Różne są przetwory z mleka,

zatem niechaj nikt nie zwleka.

Dnia każdego - to zasada

coś z nabiału niechaj zjada.

Plac zabaw. Sześciolatek. Miesięczny plan pracy – marzec
SKIBA ALICJA

Cele ogólne:
• utrwalanie informacji o charakterystycznych cechach wiosny; doskonalenie umiejętności matematycznych – aspekt porządkowy liczb; wprowadzenie litery w na przykładzie wyrazu wazon; rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
• wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
• tworzenie kalendarza pogody; rozwijanie umiejętności odczytywania prognozy pogody oraz prezentowania jej na forum grupy;
• pobudzanie rozwoju intelektualnego przez eksperymentowanie; doskonalenie umiejętności matematycznych przez określanie objętości płynów;
• utrwalanie informacji o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie, odwoływanie się do własnych doświadczeń; doskonalenie umiejętności przeliczania;
• doskonalenie umiejętności słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści; wprowadzenie litery C, c;
• rozwijanie kompetencji arytmetycznych przez wprowadzenie zapisu dodawania cyfr; kształtowanie postawy proekologicznej – zakładanie przedszkolnej uprawy roślin;
• rozwijanie kompetencji matematycznych przez porządkowanie obiektów według określonych cech; rozwijanie umiejętności wykonywania prac przestrzennych;
• kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej; rozwijanie umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie;
• rozwijanie poczucia rytmu; doskonalenie umiejętności arytmetycznych przez ćwiczenie zapisu dodawania cyfr;
• utrwalenie informacji o kierunkach wędrówek ptaków – samodzielne wyszukiwanie informacji; wprowadzenie litery g na przykładzie wyrazu globus; rozwijanie kompetencji matematycznych przez stosowanie liczebników głównych i porządkowych;
• promowanie zasad zdrowego trybu życia; utrwalanie kształtu poznanych liter;
• doskonalenie umiejętności interpretowania muzyki ruchem; kształtowanie wrażliwości estetycznej; rozwijanie pamięci wzrokowej;
• kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe;
• wdrażanie do samodzielnego wyszukiwania i weryfikowania informacji dotyczących pracy w gospodarstwie, rozwijanie umiejętności współpracy, wprowadzenie litery ł, kształcenie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
• rozwijanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt;
• rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wiedzy na temat zwierząt gospodarskich, ćwiczenie pamięci słuchowej;
• układanie obrazków i opowiadanie historyjki zgodnie z chronologią wydarzeń,

Zabawy codziennie realizowane w planie dnia:
• „Powitanka” – zabawy językowe do wyboru N.
• zestawy ćwiczeń porannych nr 13 i 14;
• zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 25, 26, 27 i 28;
• praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych;
• prowadzenie obserwacji dzieci;
• wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami.