• dzieci1
 • dzieci2

Aktualności - ZIELONE SMOKI

LUTY 2023

ZIELONE SMOKI 6-LATKI

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne)

Tydzień XXI. Wszystko jest muzyką

 • rozpoznawanie i utrwalenie źródeł pochodzenia dźwięków, uświadomienie wartości dźwięków w życiu człowieka, rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości na dźwięki, dostrzeganie dźwięków w codziennym życiu, rozwijanie percepcji słuchowej, utrwalanie zasad komunikacji
 • rozpoznawanie i utrwalenie źródeł pochodzenia dźwięków, uświadomienie wartości dźwięków w życiu człowieka, rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości na dźwięki, dostrzeganie dźwięków w codziennym życiu, rozwijanie percepcji słuchowej, utrwalanie zasad komunikacji
 • poznanie liczby 10, doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematyczny w zakresie 10, wprowadzenie pojęcia rytm, rozwijanie umiejętności zapamiętywania i odczytywania rytmów
 • wprowadzenie, utrwalenie nazw emocji, grymasów ich wyrażających, rozwijanie umiejętności gry na dzwonkach, rozwijanie wyobraźni muzycznej, kształtowanie umiejętności wyrażania emocji m.in. poprzez muzykę, utrwalenie nazw emocji, grymasów z nimi związanych, kształtowanie umiejętności wyrażania emocji
 • pobudzanie dzieci do ekspresji artystycznej, stymulacja w zakresie integracji sensorycznej, rozwijanie umiejętności i zdolności plastyczno-technicznych

 

Tydzień XXII. Pod ziemią, pod wodą

 • zapoznanie dzieci z naturalnymi zasobami Ziemi, uwrażliwianie dzieci na wartości takie jak miłość, przyjaźni, rodzina, zdrowie, kształtowanie umiejętności odróżniania rzeczy materialnych i wartości
 • wprowadzenie litery w, W, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, głoskowej, zapoznanie z bogactwem życia pod wodą, wprowadzenie pojęcia „rafa koralowa”, kształtowanie postawy otwartości i ciekawości
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematyczny w zakresie 10, utrwalenie wiedzy na temat złóż, kopalni i ich rodzajów, budowanie umiejętności współpracy w grupie
 • zapoznanie dzieci z naturalnymi dźwiękami Ziemi, pobudzanie do aktywności muzyczno-ruchowej, rozwijanie wrażliwości na muzykę, otaczającą przyrodę, zachęcanie do poznawaniu dźwięków przyrody
 • zapoznanie dzieci z budową wulkanu, rozwijanie zdolności i umiejętności plastyczno--technicznych, stymulowanie w zakresie integracji sensorycznej, zachęcanie do podejmowania działań, zachęcanie do ekspresji artystycznej

 

Tydzień XXIII. W kosmosie

 • utrwalenie pojęć „kosmos” i „Układ Słoneczny”, poszerzenie wiedzy na temat dnia i nocy (ruch obrotowy ziemi) w kontekście astronomicznym, zapoznanie, uświadomienie wpływu promieni słonecznych na zachowanie i emocje ludzi, kształtowanie postawy otwartej na działanie, poszukiwanie, budowanie poczucia tożsamości ze swoją planetą
 • wprowadzenie litery p, P, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, głoskowej, utrwalenie pojęcia kosmos, Układ Słoneczny, planety, kształtowanie umiejętności korzystania z prostego teleskopu, rozwijanie ciekawości nauką, kosmosem
 • zapoznanie i utrwalenie figur geometrycznych i ich szczególnych cech, wprowadzenie znaku równości, przeliczanie, porównywanie, kształtowanie, pobudzanie ciekawości poznawczej dziecka
 • rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci, nauka piosenki, rozwijanie kreatywności, wyobraźni, budowanie postawy otwartości na innych, nieznanych
 • utrwalenie poznanych cyfr i liter, rozwijanie kreatywności, wyobraźni, pobudzanie, stymulowanie zmysłów, budowanie postawy otwartości na innych, nieznanych

Tydzień XXIV. Prehistoryczny świat

 • zainteresowanie historią, zapoznanie z pojęciem archeolog, paleontolog, kustosz, kształtowanie postawy szacunku wobec tego, co przeszłe, starsze, wdrażanie do właściwych zachowań w muzeum, ukazanie wagi pamiątek w określaniu tożsamości jednostki
 • poznanie litery j, J, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, utrwalenie nazw zawodów: archeolog, paleontolog, kustosz, kształtowanie postawy szacunku wobec pracy i różnych zawodów, zachęcanie do dbałości o dobra kultury
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych, poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat dinozaurów i ich życia i odżywiania, rozwijanie wyobraźni, zachęcanie do wspólnej zabawy
 • utrwalenie znajomości piosenki, utrwalenie znajomości nazw dinozaurów, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie wyobraźni, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu
 • utrwalenie znajomości nazw dinozaurów, rozwijanie kreatywności, stymulowanie zmysłów, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, zachęcanie do zdobywania nowych doświadczeń