• dzieci1
  • dzieci2

Aktualności - ZIELONE SMOKI

WRZESIEŃ

ZIELONE SMOKI- WRZESIEŃ 2020

TYDZIEŃ I- W PRZEDSZKOLU

1. Witamy przedszkole
2. Ustalamy zasady
3. Bawimy się razem
4. Poznajemy siebie
5. Organizujemy kąciki zabaw

TYDZIEŃ II- NASZE PRZEDSZKOLE

1. Dobre maniery
2. Lubimy nasze przedszkole
3. W przedszkolu jest nas wielu
4. Zabawy z naszą panią
5. Nasz plac zabaw

TYDZIEŃ III- JESTEM BEZPIECZNY

1. Jesteśmy odważni
2. Znaki wokół nas
3. Zasady na chodniku i ulicy
4. Spotkanie z policjantem
5. Kodeks bezpieczeństwa

TYDZIEŃ IV- POMOCNA DŁOŃ

1. Odważni strażacy
2. Będziemy ratownikami
3. Wzywamy pomoc
4. Ratowicy na czterech łapach
5. Bezpieczne zabawy

Planeta dzieci. Sześciolatek. Miesięczny plan pracy – wrzesień

Cele ogólne:
– wprowadzenie pojęć dobre maniery i odwaga;
– poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie
– ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie;
– nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych
– nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu;
– poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
– uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola/szkoły i szacunku do wykonywanej przez nie pracy;
– poznanie zawodów w otoczeniu dziecka (pracownicy przedszkola/szkoły);
– poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa (policjant, ratownik, strażak);
– rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;
– kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
– posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: prawa, lewa, w prawo, w lewo, nad, pod, przed, za, między;
– kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;
– rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
– rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, dłuższego wypowiadania się na temat ilustracji;
– rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
– rozwijanie percepcji słuchowej przez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, u, i, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
– rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
– rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
– rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
– wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu/szkole i na
– kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
– kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji;

„W tańcu najweselej”

Mam dwie ręce i ty dwie,

więc podajmy je

i zatańczmy wkoło tak,

żeby tańczył świat.

W tańcu, w tańcu nam
najweselej jest
wszyscy śmieją i cieszą się.

Cztery ręce i znów dwie,

więcej, więcej nas,

więc zatańczmy wkoło tak,

żeby tańczył świat.
W tańcu, w tańcu nam
najweselej jest,
wszyscy śmieją i cieszą się.

Sześć już mamy i znów dwie,
więcej, więcej nas,
więc zatańczmy wkoło tak,
żeby tańczył świat.

W tańcu, w tańcu nam
najweselej jest,
wszyscy śmieją i cieszą się.