• dzieci1
  • dzieci2

Aktualności - ŻÓŁTE SŁONECZKA

Marzec

MARZEC U ŻÓŁTYCH SŁONECZEK

Temat: W MARCU JAK W GARNCU
Temat: DBAMY O ZDROWIE NA PRZEDWIOŚNIU
Temat: KOSMOS
Temat: ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE

CELE:
• zachęcanie do prowadzenia obserwacji pogody
• zapoznanie z symbolami pogody
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych
• rozwijanie uwagi i spostrzegawczości poprzez wskazywanie podobieństw i różnic między dwoma obrazkami
• uświadamianie wpływu odżywiania na zdrowie człowieka i zachęcanie do częstego spożywania warzyw i owoców
• kształtowanie nawyków higienicznych i rozumienie wpływu higieny na samopoczucie i zdrowie człowieka
• doskonalenie umiejętności liczenia i klasyfikowania
• rozwijanie logicznego myślenia i koncentracji uwagi