• dzieci1
  • dzieci2

Aktualności - ŻÓŁTE SŁONECZKA

MARZEC

Planeta dzieci. Trzylatek. Miesięczny plan pracy – marzec

Wychowawca grupy : mgr Alicja Skiba- Matecka
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

rozwijanie wiedzy ogólnej;
• poznanie rodzajów mleka;
• rozwijanie zdolności komunikacyjnych;
• doskonalenie orientacji przestrzennej;
• ćwiczenie umiejętności konstruowania budowli przestrzennych;
• rozwijanie słuchu muzycznego;
• ćwiczenie motoryki dużej podczas zabaw muzycznoruchowych;
• rozwijanie kreatywności w zabawach z użyciem produktów spożywczych;
• kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu;
• poszerzanie wiedzy ogólnej w oparciu o opowiadanie;
• budowanie poczucia wspólnoty podczas zabaw tematycznych;
• ćwiczenie zgodnej współpracy;
• nazywanie produktów mlecznych
• tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu mowy i kształtowaniu umiejętności wypowiadania się;
• utrwalanie kulturalnych zachowań w miejscach publicznych;
• przeliczanie elementów w dostępnym zakresie;
• doskonalenie umiejętności matematycznych;
• utrwalanie wiedzy dotyczącej mleka;
• odczuwanie pozytywnych emocji podczas działań z muzyką relaksacyjną;
• poznanie etapów przygotowania masła;
• doskonalenie sprawności motorycznych;
• dostrzeganie zmian w przyrodzie;
• nabywanie empatii w stosunku do zwierząt;
• poznawanie i nazywanie symboli pogodowych oznaczających wiosnę;
• kształcenie umiejętności odczytywania symboli pogodowych;
• zainteresowanie dzieci zjawiskami pogodowymi występującymi wiosną;
• określenie liczby w zbiorze;
• przyporządkowanie jeden do jednego;
• rozwijanie umiejętności zwracania się o pomoc podczas wykonywania zadań matematycznych;
• wzbogacenie wiedzy na temat ptaków (bociana);
• poszerzanie wiadomości na temat warunków niezbędnych do rozwoju roślin;
• tworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia podczas działań praktycznych (sadzenia roślin);
• wdrażanie do zadawania pytań podczas wykonywania działań technicznych;
• poszerzanie wiadomości na temat wiosny podczas nauki wiersza na pamięć;
• tworzenie sytuacji sprzyjających swobodnym wypowiedziom;
• poznanie cyklu rozwojowego motyla;
• kształtowanie pojęć wysoko – nisko; góra – dół;

 

wiersz: WIOSNA
M. Frąszczak

Przyszła do nas wiosna,
ciepła i radosna.
Ptaszek pięknie śpiewa,
zielenią się drzewa.
Słonko w górze świeci,
weselą się dzieci.
Każdy dobry nastrój ma,
niechaj wiosna długo trwa!

wiersz: MARCOWE SŁONECZKO
Cz. Janczarski

Jakie dziś jest niebo?
Błękitne, różowe...
Kto je tak maluje?
Słoneczko marcowe.
Kapie z sopli woda i śnieg znika z łąki.
Słońce dzisiaj robi wiosenne porządki.

Piosenka
Maszeruje wiosna - Piosenki dla dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw

Tekst piosenki przedstawia się następująco:

Tam daleko gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat
gdy go w górę wznosi zielenieje świat !

2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, na ramieniu
małą torebeczkę. Chętnie żuje gumę i robi
balony a z nich każdy jest zielony.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi zielenieje świat !

3. Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas
każda trawka chce być już zielona.
gdybyś zapomniała inną drogą poszła
zima by została mroźna.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi zielenieje świat !