• dzieci1
  • dzieci2

Aktualności - ŻÓŁTE SŁONECZKA

PAŹDZIERNIK

Planeta dzieci. Trzylatek. Miesięczny plan pracy – październik

Wychowawca grupy : mgr Alicja Skiba- Matecka
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

• umiejętność rozpoznawania i nazywania roślin jako elementów przyrody;
• uwrażliwianie na piękno przyrody otaczające człowieka;
• wychowanie do poszanowania środowiska przyrodniczego;
• poznanie oznak jesieni występujących w przyrodzie;
• nabieranie sprawności motoryki małej;
• rozumienie pojęć mały, duży;
• kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych przedmiotów z użyciem określeń mały, duży;
• wzbudzenie zainteresowania instrumentami muzycznymi;
• rozbudzanie zainteresowania eksperymentowaniem z kolorem farby;
• kreowanie umiejętności wyrażania siebie w pracy plastycznej;
• poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt leśnych;
• czerpanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych;
• nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki / niski, wyższy / niższy, wysoko / nisko;
• poznanie nowej metody uczenia się na pamięć (z użyciem symboli);
• uwrażliwianie na muzykę;
• uświadamianie konieczności dbania o własne zdrowie;
• określenie zasad zdrowego odżywiania;
• poznanie znaczenia zwrotu ubierać się na cebulkę;
• zapoznanie się z wyglądem dyni;
• utrwalanie nazw figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat);
• kształtowanie umiejętności opracowywania ruchów do piosenki;
• rozwijanie wrażliwości muzycznej;
• łączenie pojęć dobry / zły z kolorami;
• tworzenie sytuacji sprzyjających przeżywaniu piękna lasu i jego darów jesienią;
• wzbogacanie doświadczeń plastycznych;
• rozpoznawanie wyglądu, smaku i koloru owoców i warzyw;
• poznanie owoców i ich nazw;
• umiejętność rozróżniania owoców;
• rozwijanie wrażliwości muzycznej;

Piosenki :

Idzie sobie przedszkolaczek.

Głowa, ramiona ,kolana , pięty.


Stary niedźwiedź mocno śpi.

Ta Dorotka - Piosenki dla dzieci bajubaju.tv - YouTube