• dzieci1
  • dzieci2

Aktualności - ŻÓŁTE SŁONECZKA

Listopad

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ MARTA KOSZAROWSKA
DZIECI TRZYLETNIE – LISTOPAD

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
- Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
- Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
- Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
- Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
- Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
- Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
- Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
- Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości.
- Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
- Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
- Nauka piosenek i pląsów.
- Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.