• dzieci1
  • dzieci2

Aktualności - ŻÓŁTE SŁONECZKA

Listopad

Planeta dzieci. Trzylatek. Miesięczny plan pracy – listopad
mgr Daria Popiół


Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• rozumienie pojęcia miejsce zamieszkania;
• budzenie zaciekawienia okolicznym środowiskiem;
• uczenie wyrażania szacunku do miejsca zamieszkania;
• stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
• kształtowanie umiejętności rozróżniania miasta od wsi;
• uwrażliwianie na piękno wsi ;
• rozwijanie umiejętności określania wielkości i nazw różnych domów;
• kształtowanie pojęcia numer domu;
• uwrażliwianie na potrzebę znajomości adresu zamieszkania;
• przybliżenie postaci polskiego kompozytora Fryderyka Chopina;
• kształtowanie umiejętności słuchania muzyki poważnej;
• uwrażliwianie na odczuwanie emocji podczas słuchania muzyki;
• poznanie dekoracji używanych podczas świąt patriotycznych;
• rozumienie pojęcia kokarda narodowa;
• kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju;
• zdobywanie wiedzy o tym, kto to jest patriota;
• kształtowanie postaw patriotycznych;
• budzenie dumy z przynależności narodowej;
• zapoznanie z herbem Warszawy i legendą o Syrence;
• kształtowanie zdolności opowiadania bajek;
• rozwijanie zainteresowań legendami o Polsce;
• przeliczanie symboli narodowych;
• rozpoznawanie symboli narodowych;
• rozbudzanie postaw patriotycznych;
• wzbogacanie wiedzy społeczno-przyrodniczej;
• uwrażliwianie na folklor;
• nabywanie szacunku do kultury góralskiej;
• wzbogacanie wiedzy na temat morza i jego charakterystycznych cech;
• umiejętność skupiania się i wyciąganie wniosków;
• rozbudzanie wrażliwości podczas działań z farbami.

 

 

CHRAPU CHRAP W MROŹNĄ ZIMĘ
(sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko)

1. Niedźwiedź zimę przespać musi,
bo to śpioch ogromny jest.
Nikt do wstania go nie zmusi,
choćby wylał morze łez
Ref.: Chrapu, chrap, w mroźną zimę,
chrapu, chrap, pod pierzynę,
chrapu, chrap, zanurkować
i do wiosny leżakować .
2. Nie wybierze się na narty
i w hokeja nie chce grać.
Nie dla misia takie sporty.
on po prostu musi spać.
Ref.: Chrapu, chrap...