• dzieci1
  • dzieci2
W dniu 24 lutego 2011 r. miało miejsce uroczyste otwarcia naszego przedszkola, które formalnie rozpoczęło swoją działalnoŁ›Ä‡ od 3 stycznia 2011 r.
WŁ›ród osób zaproszonych byli: Burmistrz Lubonia- p. Dariusz Szmyt, Przewodniczący Rady Miasta - p. Marek Samulczyk, proboszcz parafiiśw. Jana Bosko- ks. kan. Karol BiniaŁ›, Zastępca Burmistrza - p. Rafał Marek, Przewodnicząca Komisji Sfery Społecznej R.M.- p. Elżbieta Zapłata –Szwedziak, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów R.M. – p. Małgorzata Matysiak, Kierownik Wydziału OŁ›wiaty, Zdrowia i Kultury UM -p. Ewa Świerkiel – Szymańska, kierownik budowy - p. Kazimierz Zieleziński, przedstawiciele Rady Rodziców: p  Agnieszka Strzelczak (przewodnicząca), p. Agnieszka Lipińska, p. Monika Kamińska, oraz przedstawiciele mediów lubońskich.
Po przemowie Pani Dyrektor, nasz przedszkolaki z grupy Zielonych Smoków i Czerwonych Skrzatów wraz z Panią Ancillą Białek i Agnieszką Stasińską, przygotowały występy artystyczne dla naszych GoŁ›ci.
Wstecz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered by Phoca Gallery