• dzieci1
  • dzieci2

Kalendarium

KALENDARIUM

 Luty 2022

1.  1 lutego godz.12:30 „Ciachuciachańce” – spotkanie z Filharmonią
Pomysłów z zachowaniem reżimu sanitarnego. Obowiązują maseczki.
Realizacja projektu edukacyjnego „Przedszkolak mały obywatel
patriota”. Wychowanie do wartości: szacunek, tradycja,
kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej.

2.  4 lutego godz. 9:00-11:00 „Święto radości i optymizmu”– balik
karnawałowy. Realizacja projektu edukacyjnego „Wiem, czuję,
rozumiem”. Wychowanie do wartości: akceptacja, szacunek, troska,
koleżeńskość.

2.  9 lutego „Międzynarodowy Dzień Pizzy” - impreza
wewnątrzgrupowa. Realizacja projektu edukacyjnego „Z matematyką
za pan brat”, rozwijanie kompetencji matematycznych.

3. 14 lutego - „Dzień dobrego słowa”, Walentynki – impreza
wewnątrzgrupowa. Realizacja projektu „Życzliwy przedszkolak”.
Wychowanie do wartości: poznawanie tradycji, okazywanie szacunku

4.  17 lutego Międzynarodowy Dzień Kota - impreza wewnątrzgrupowa.
Realizacja projektu „Życzliwy przedszkolak”. Wychowanie do
wartości: odpowiedzialność, troskliwość.

5.  22 lutego godz. 11:00 „Legendy poznańskie” - spotkanie z teatrem
Krokodyl z zachowaniem reżimu sanitarnego. Obowiązują maseczki.
Poznajemy historię regionu. Wychowanie do wartości:
odpowiedzialność, patriotyzm.

6.  24 lutego „Tłusty czwartek” - impreza wewnątrzgrupowa
Wychowanie do wartości: poszanowanie tradycji.

7.  21-28 lutego „Moje miasto, moja historia” - realizacja projektu
edukacyjnego, poznanie legend, historii, ciekawych ludzi i miejsc.
Fotoreportarz „Odkrywamy zakątki Lubonia”. - współpraca z
rodzicami. Wychowanie do wartości: odpowiedzialność, szacunek,
patriotyzm.

8.  1-28 lutego kontynuacja projektu „Życzliwy przedszkolak”- udział
w XX edycji akcji charytatywnej „Góra Grosza”. Akcja na rzecz dzieci
wychowywanych poza rodziną organizowana jest przez Towarzystwo
Nasz Dom. Wychowanie do wartości: życzliwość.