• dzieci1
 • dzieci2

Wydarzenia bieżące

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na okres wakacyjny (lipiec, sierpień)

Cele ogólne – dziecko:
• poznaje wybrane kontynenty świata (przyrodę, kulturę, sztukę, język),
• przejawia postawę tolerancji i akceptacji wobec innych narodów i kultur,
• dostrzega i opisuje różnice i podobieństwa między przedstawicielami różnych narodów i kultur,
• pozytywnie postrzega siebie i innych,
• przejawia aktywność twórczą,
• nabywa umiejętności wyrażania myśli i uczuć,

Tematy kompleksowe:

1. Afryka dzika 04-08.07.br
2. Podróż po Azji 11-15.07.br
3. Wędrówki po Australii i Oceanii (1,5 tygodnia) 18-22.07
4. Zwiedzamy Amerykę 25-29.07. br
5. Podróż po Europie 01-05.08 br
6. Statkiem po krajach Unii Europejskiej 08-12.08 br.
7. Trochę zimy w lecie – odwiedzamy bieguny 16-19.08.br
8. Pożegnanie z wakacyjnym latem 22-26.08 br
9. Wracamy z wakacji 29-31.08 br

 

 

 

KALENDARIUM  Czerwiec 2022

1. 01 czerwca Międzynarodowy Dzień Dziecka czyli rozmawiamy o Prawach Dzieci Godz. 11:00 „Jaś i Małgosia” spotkanie z Teatrem Krokodyl. Wychowanie do wartości: odwaga, miłość, odpowiedzialność. Godz. 12:00-13:00 Olimpiada wewnątrzprzedszkolna

2. 03 czerwca „Święto Miłości” czyli Dzień Rodziny. Wychowanie do wartości: życzliwość
- godz. 16:00 grupa Żółte Słoneczka, Niebieskie Motylki, Zielone Smoki
- godz. 16:15 grupa Czerwone Skrzaty
- godz. 16:45-18:15 Festyn Rodzinny

3. 08 czerwca Światowy Dzień Oceanów -uroczystość wewnątrzgrupowa. Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa: „(..) rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne”.

4. 08 czerwca godz. 10:30-11:30 Turniej szachowy dla szachistów. Wychowanie do wartości: koleżeńskość, życzliwość

5. 15 czerwca godz.16:30 grupa Zielone Smoki uroczyste zakończenie roku szkolnego. Wychowanie do wartości: przyjaźń, odpowiedzialność. „Moje wartości” – wystawa prac dzieci związanych z kształceniem postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

6. 20 czerwca „Oto jest Paryż, Ateny, Barcelona, Rzym”- edukacyjne podróże z Lwem. Tworzenie kartki z podróży- warsztaty czytelniczo-plastyczne. Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa: „(..) wprowadzanie w dziedzictwo kulturowe Europy….”

7. 22 czerwca godz.10:00-11:00 „Powitanie lata, zakończenie przedszkola” – uroczystość wewnątrzprzedszkolna. Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa: „(..) kształtowanie właściwych postaw…”

8. 23 czerwca godz. 09:00-14:30 wycieczka autokarowa do Kościana. Rejs tratwą z Piratem w parku rozrywki Nenufar Club.
Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa: „(..) rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.”

 

 

KALENDARIUM    Maj 2022

 1. 4 maja Międzynarodowy Dzień Strażaka - wydarzenie wewnątrzgrupowe. Realizacja priorytetu MEN WZSU-rozwój umiejętności zawodowych.
 2. 8 maja Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – wydarzenie wewnątrzgrupowe. W dniu 12 maja godz. 8:30 grupa Zielone Smoki wyjście do Biblioteki Miejskiej na warsztaty czytelnicze. Realizacja priorytetu MEN WZSU-rozwój umiejętności zawodowych
 3. 9 maja Dzień Unii Europejskiej – wydarzenie wewnątrzgrupowe
 4. 10 maja godz. 11:00- spotkanie z Filharmonią Pomysłów. „ Realizacja priorytetu MEN WZSU-rozwój umiejętności zawodowych
 5. 11 maja godz. 10:00 grupa Żółte Słoneczka i 12 maja godz. 9:30 grupa Niebieskie Motylki wyjście do Straży Miejskiej. Realizacja priorytetu MEN WZSU-rozwój umiejętności zawodowych
 6. 12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek – wydarzenie wewnątrzgrupowe , a 13 maja spotkanie z pielęgniarką godz. 10:00 grupy Żółte Słoneczka i Niebieskie Motylki, godz. 10:45 grupy Czerwone Skrzaty i Zielone Smoki. Realizacja priorytetu MEN WZSU-rozwój umiejętności zawodowych
 1. 17 maja godz. 11:30 grupa Czerwone Skrzaty i 18 maja godz. 11:00 grupa Zielone Smoki wyjście do Straży Miejskiej. Realizacja priorytetu MEN WZSU-rozwój umiejętności zawodowych
 2. 19 maja Światowy Dzień Pszczół.- wydarzenie wewnątrzgrupowe. Realizacja priorytetu MEN WZSU-rozwój umiejętności zawodowych
 3. 20 maja godz.10:00 - 12:00 festyn z okazji Dnia św. Floriana zorganizowany przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Realizacja priorytetu MEN WZSU-rozwój umiejętności zawodowych
 4. 23 maja Światowy Dzień Kosmosu - wydarzenie wewnątrzgrupowa. Realizacja priorytetu MEN WZSU-rozwój umiejętności zawodowych
 5. 23 - 30 maja konsultacje:

- grupa „Żółte Słoneczka” 30 maja godz. 15:00-16:00

- grupa „Niebieskie Motylki” 24 maja godz. 15:30-16:30

- grupa „Czerwone Skrzaty” 25 maja godz. 15:00-16:00

-grupa "Zielone Smoki" 23 maja godz. 15:00-16:00

 1. 26 maja „Kocham moją Mamę – pomagam jej, gdy trzeba”. Kształtowanie właściwych postaw: szlachetność, miłość, szacunek – wydarzenie wewnątrzgrupowe.

 

KALENDARIUM Kwiecień 2022

1. 01 kwietnia godz. 9:00 spotkanie ze Studiem Artystycznym ARLEKIN „ Jak Ania Złośnica została Zajączkiem Wielkanocnym” Wychowanie do wartości: odpowiedzialność, poszanowanie tradycji, rozbudzanie szacunku do pracy aktora.

2. 04 kwietnia Międzynarodowy Dzień Marchewki – uroczystość wewnątrzgrupowa. Kształtowanie postaw: szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie (priorytet MEN).

3. 12 kwietnia Dzień Czekolady – uroczystość wewnątrzgrupowa.
Kształtowanie postaw: szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie (priorytet MEN).

4. 08 kwietnia godz. 11:40 spotkanie z Filharmonią Pomysłów
„ Nieśmiały akordeon” Wychowanie do wartości: rozbudzanie szacunku do pracy muzyka

5. 14 kwietnia godz. 9:00 WIELKANOCNE ŚNIADANKO. Wycieczka autokarowa do lasu - poszukiwanie Zajączka. Wychowanie do wartości: odpowiedzialność, poszanowanie tradycji. Wzmocnienie edukacji ekologicznej (priorytet MEN)

6. 21 kwietnia Światowy Dzień Ziemi – uroczystość wewnątrzgrupowa. Wychowanie do wartości: Jestem przedszkolakiem odpowiedzialnym za środowisko. Wzmocnienie edukacji ekologicznej (priorytet MEN)

7. 22 kwietnia Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich „Podróż do świata książki” - impreza wewnątrzgrupowa. Upowszechnienie czytelnictwa.

8. 25-27 kwietnia udział w akcji organizowanej przez Green Office Ecologic „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Wychowanie do wartości: jestem odpowiedzialny. Wzmacnianie edukacji ekologicznej (priorytet MEN).

9. 25-28 KWIETNIA – konsultacje dla rodziców:
Dyżur logopedy - zgodnie z ustaleniem e-mailowym.
Dyżur terapeuty – zgodnie z ustaleniem e-mailowym.
Wychowanie do wartości: współpraca z rodzicami, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

10. 29 kwietnia godz.9:30 obchody Święta Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Flagi -uroczystość wewnątrzprzedszkolna. Wychowanie do wartości: poszanowanie tradycji, rozbudzanie postawy patriotycznej (priorytet MEN)

 

 

KALENDARIUM Marzec 2022

1. 3 marca godz. 17.00-19.00 DRZWI OTWARTE – rekrutacja 2022/2023

2. 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet pod hasłem „Znane Polki” (realizacja projektu edukacyjnego). Poznawanie polskiej kultury, w tym osiągnięć naukowych i sportowych. – impreza wewnątrzprzedszkolna. Wychowanie do wartości- szacunek

3. 10 marca wycieczki edukacyjna:
- grupa Żółte Słoneczka MULTIKINO - „Pierwsza lekcja w kinie”
- grupa Niebieskie Motylki PALMIARNIA - „ Roślinność egzotyczna”
- grupa Czerwone Skrzaty MUZEUM ROGALA - „Pokazy rogalowe z koziołkami”
- grupa Zielone Smoki MUZEUM NARODOWE - „ Zwierzęta w obrazie”

4. 14 marca Międzynarodowy Dzień Matematyki-impreza wewnątrzgrupowa. „Mam talent” - rozwijanie zdolności matematycznych. Konkurs międzygrupowy na grę planszową. Realizacja projektu edukacyjnego „Matematykę da się lubić”

5. 15-18 marca realizacja projektu edukacyjnego „Wiem, rozumiem, dbam o przyrodę” Zakładamy zielone ogródki na parapecie – wzmacnianie edukacji ekologicznej.

6. 18 marca godz. 10.00 „Wizyta u Juraty” - grupa „Żółte Słoneczka” PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA. Wychowanie do wartości: odwaga, samodzielność, odpowiedzialność. Wzmocnienie edukacji ekologicznej21 marca „Wiem, czym jest piękno natury” – powitanie wiosny, impreza wewnątrzprzedszkolna (realizacja projektu edukacyjnego „Wiem, rozumiem, dbam o przyrodę”). Konkurs mody ekologicznej – współpraca z rodzicami.

7. 22 marca Światowy Dzień Poezji – II Przedszkolnym Konkurs Recytatorski pod hasłem „Brzechwa dzieciom” – współpraca z rodzicami. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Mam talent – rozwijanie zdolności aktorskich

8. 23 marca godz. 10.00 spektakl „Dbamy o świat” - spotkanie z teatrem „Kulturka”. Wychowanie do wartości: odpowiedzialność za środowisko.

9. 25 marca godz. 9.00 „Kopciuszek” – spotkanie z teatrem „Krokodyl”. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro.

10. 25 marca „Międzynarodowy Dzień Teatru” – Przedszkolny Przegląd Teatralny. Mam talent – rozwijanie zdolności aktorskich. Wychowanie do wartości: odpowiedzialność, odwaga.

11. 29 marca godz. 10:30 spotkanie online z teatrem Krokodyl „Wiosenne porządki”.

12. 28 marca godz. 9.00-10.30 sesja zdjęciowa „Wiosna”.

13. 28 marca grupa Żółte Słoneczka konsultacje online dla rodziców – współpraca z rodzicami

14. 29 marca grupa Niebieskie Motylki konsultacje online dla rodziców – współpraca z rodzicami.

15. 30 marca grupa Czerwone Skrzaty konsultacje online dla rodziców – współpraca z rodzicami

16. 31 marca grupa Zielone Smoki konsultacje online dla rodziców – współpraca z rodzicami

17. 1-31 marca kontynuacja projektu „Życzliwy przedszkolak”- udział w XXI edycji akcji charytatywnej „Góra Grosza”. Akcja na rzecz dzieci wychowywanych poza rodziną organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom. Wychowanie do wartości: życzliwość.

 

 

KALENDARIUM

 Luty 2022

 

1.  1 lutego godz.12:30 „Ciachuciachańce” – spotkanie z Filharmonią
Pomysłów z zachowaniem reżimu sanitarnego. Obowiązują maseczki.
Realizacja projektu edukacyjnego „Przedszkolak mały obywatel
patriota”. Wychowanie do wartości: szacunek, tradycja,
kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej.

2.  4 lutego godz. 9:00-11:00 „Święto radości i optymizmu”– balik
karnawałowy. Realizacja projektu edukacyjnego „Wiem, czuję,
rozumiem”. Wychowanie do wartości: akceptacja, szacunek, troska,
koleżeńskość.

2.  9 lutego „Międzynarodowy Dzień Pizzy” - impreza
wewnątrzgrupowa. Realizacja projektu edukacyjnego „Z matematyką
za pan brat”, rozwijanie kompetencji matematycznych.

3. 14 lutego - „Dzień dobrego słowa”, Walentynki – impreza
wewnątrzgrupowa. Realizacja projektu „Życzliwy przedszkolak”.
Wychowanie do wartości: poznawanie tradycji, okazywanie szacunku

4.  17 lutego Międzynarodowy Dzień Kota - impreza wewnątrzgrupowa.
Realizacja projektu „Życzliwy przedszkolak”. Wychowanie do
wartości: odpowiedzialność, troskliwość.

5.  22 lutego godz. 11:00 „Legendy poznańskie” - spotkanie z teatrem
Krokodyl z zachowaniem reżimu sanitarnego. Obowiązują maseczki.
Poznajemy historię regionu. Wychowanie do wartości:
odpowiedzialność, patriotyzm.

6.  24 lutego „Tłusty czwartek” - impreza wewnątrzgrupowa
Wychowanie do wartości: poszanowanie tradycji.

7.  21-28 lutego „Moje miasto, moja historia” - realizacja projektu
edukacyjnego, poznanie legend, historii, ciekawych ludzi i miejsc.
Fotoreportarz „Odkrywamy zakątki Lubonia”. - współpraca z
rodzicami. Wychowanie do wartości: odpowiedzialność, szacunek,
patriotyzm.

8.  1-28 lutego kontynuacja projektu „Życzliwy przedszkolak”- udział
w XX edycji akcji charytatywnej „Góra Grosza”. Akcja na rzecz dzieci
wychowywanych poza rodziną organizowana jest przez Towarzystwo
Nasz Dom. Wychowanie do wartości: życzliwość.

 

 

KALENDARIUM Maj 2021

4 maja Międzynarodowy Dzień Strażaka - wydarzenie wewnątrzgrupowe

7 maja godz.10:00 i 11:00 spotkanie w grupach ze strażakami OSP w Luboniu. Realizacja projektu edukacyjnego „Poznajemy różne zawody”

11 maja godz. 10:30 grupa Żółte Słoneczka i Niebieskie Motylki spotkanie z Policjantem. Realizacja projektu edukacyjnego „Poznajemy różne zawody”

12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek – spotkanie w grupach z pielęgniarką. Realizacja projektu edukacyjnego „Poznajemy różne zawody”

14 maja godz. 10:00 „Kot w butach” - spotkanie z teatrem Krokodyl. Realizacja projektu edukacyjnego „Poznajemy różne zawody”

18 maja godz. 10:30 grupy Czerwone Skrzaty i Zielone Smoki spotkanie z Policjantem. Realizacja projektu edukacyjnego „Poznajemy różne zawody”

19 maja Dzień Dobrych Uczynków.- wydarzenie wewnątrzgrupowe. Realizacja projektu „Wychowanie do wartości”

21 maja Światowy Dzień Kosmosu - wydarzenie wewnątrzgrupowa

24 - 27 maja konsultacje:

- grupa „Żółte Słoneczka” godz. 15:00-16:00

- grupa „Niebieskie Motylki” godz. 15:30-16:30

- grupa „Czerwone Skrzaty” godz. 16:00-17:00

-grupa Zielone Smoki godz. 16:30-17:30

26 maja „Święto Miłości” – wydarzenie wewnątrzgrupowe. Wychowanie do wartości-miłość, szacunek.

27 maja Olimpiada sportowa w grupach:

- godz. 10:00 Żółte Słoneczka i Niebieskie Motylki

- godz. 11:00 Czerwone Skrzaty i Zielone Smoki

31 maja „Alicja w krainie czarów” spektakl 3D z okazji Dnia Dziecka współrefundowany z Radą Rodziców

- Żółte Słoneczka 11:25-12:10

- Czerwone Skrzaty 10.35-11:20

- Niebieskie Motylki 12:15-13:00

- Zielone Smoki 13:05-13:50

 

 

KALENDARIUM Kwiecień 2021

 1. 29 marca do 18 kwietnia NAUCZANIE ZDALNE

2. 22 KWIETNIA Światowy Dzień Ziemi – uroczystość wewnątrzgrupowa. Wychowanie do wartości: jestem odpowiedzialny. Promowanie postawy ekologicznej

3. 22 KWIETNIA godz. 11:00 spotkanie z Teatrem Krokodyl „ Rumpel Śmieciarz” Wychowanie do wartości: rozbudzanie szacunku do pracy

4. 23 KWIETNIA Międzynarodowy Dzień Ksiażki „Podróż do świata książki” - Konkurs Recytatorski, impreza wewnątrzprzedszkolna. Upowszechnienie czytelnictwa.

5. 26-29 KWIETNIA – konsultacje on-line dla rodziców:

Żółte Słoneczka 26.04 br. godz. 16:00-17:00

Niebieskie Motylki 27.04.br. Godz. 16:00-17:00

Czerwone Skrzaty 28.04.br. Godz.16:00-17:00

Zielone Smoki 29.04.br.godz. 16:00-17:00

Dyżur logopedy 27.04.br godz.15:00-16:00

Dyżur pedagoga terapeuty – zgodnie z ustaleniem e-mailowym.

Wychowanie do wartości: współpraca z rodzicami,wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

6. 29 KWIETNIA „Międzynarodowy Dzień Tańca” – Wychowanie do wartości: rozbudzanie szacunku do pracy.Rozwijanie talentów.

7. 30 KWIETNIA godz.9:30 obchody Święta Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Flagi -uroczystość wewnątrz przedszkolna. Wychowanie do wartości:poszanowanie tradycji, rozbudzanie patriotyzmu

 

 

 

KALENDARIUM
Marzec 2021

 3 marca godz. 9:00 – sesja zdjęciowa „Wielkanoc”.

 8 marca „Międzynarodowy Dzień Kobiet” – impreza wewnątrzprzedszkolna (realizacja projektu edukacyjnego). Wychowanie do wartości-  szacunek

 12 marca Międzynarodowy Dzień Matematyki-impreza wewnątrzgrupowa. Realizacja projektu edukacyjnego „Matematykę da się lubić” -

 rozwijanie kompetencji matematycznych.

 15-19 marca realizacja projektu edukacyjnego „Życie budzi się ze snu.” Zakładamy zielone ogródki na parapecie.

 19 marca „Zielony Dzień” – powitanie wiosny, impreza wewnątrzprzedszkolna (realizacja projektu edukacyjnego „Życie budzi się ze snu”).

 Wychowanie do wartości: poszanowanie tradycji.

 22 marca spotkanie z aktorem Teatru Animacji-zajęcia warsztatowe w grupach. Rozbudzanie zamiłowania do czytelnictwa.

 25 marca  grupa Zielone Smoki konsultacje online dla rodziców - współpraca z rodzicami

  26 marca „Międzynarodowy Dzień Teatru”. Udział w I Przedszkolnym Konkurs Recytatorski. Wychowanie do wartości: odpowiedzialność, odwaga.

 29 marca godz. 10:30 spotkanie online z teatrem Krokodyl „Wiosenne porządki”.

 29 marca grupa Żółte Słoneczka konsultacje online dla rodziców – współpraca z rodzicami

 30 marca grupa Niebieskie Motylki konsultacje online dla rodziców – współpraca z rodzicami.

 30 marca warsztaty kulinarne „Wielkanocne potrawy”

 31 marca grupa Czerwone Skrzaty konsultacje online dla rodziców – współpraca z rodzicami

 31 marca godz. 9:40 „Wielkopolska Wielkanoc” - spotkanie online z teatrem „Kulturka”, spektakl pt. „O zaginionym jaju”.

 1-31 marca kontynuacja projektu „Życzliwy przedszkolak”- udział w XX edycji akcji charytatywnej „Góra Grosza”. Akcja na rzecz dzieci

 wychowywanych poza rodziną organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom. Wychowanie do wartości: życzliwość.

 

 

Kalendarium Luty 2021

 1. 9 lutego „Międzynarodowy Dzień Pizzy” - impreza wewnątrzgrupowa. Realizacja projektu edukacyjnego „Z matematyką za pan brat”, rozwijanie kompetencji matematycznych

2. 11 lutego „Tłusty czwartek” - impreza wewnątrzgrupowa Wychowanie do wartości: poszanowanie tradycji.

3.15 lutego - „Dzień dobrego słowa”, Walentynki – impreza wewnątrzgrupowa. Realizacja projektu „Życzliwy przedszkolak”. Wychowanie do wartości: poznawanie tradycji, okazywanie szacunku

4. 17 lutego Międzynarodowy Dzień Kota - impreza wewnątrzgrupowa. Realizacja projektu „Życzliwy przedszkolak”. Wychowanie do wartości: odpowiedzialność, troskliwość.

5. 22 lutego Spotkanie online z teatrem Kurtynka- „Legenda o...” Wychowanie do wartości: odpowiedzialność.

6. 22-26 lutego „Moje miasto, moja historia” - realizacja projektu edukacyjnego,poznanie legend, historii, ciekawych ludzi i miejsc. Konkurs fotograficzny „Ja i moje miasto”. - współpraca z rodzicami. Wychowanie do wartości: odpowiedzialność,szacunek

 

 

KALENDARIUM Styczeń 2021

1. 18 stycznia – Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka – impreza wewnątrzgrupowa. Rozwijanie kompetencji językowych, tworzenie dramy. Upowszechnienie czytelnictwa.

2. 20 stycznia Czerwone Skrzaty i Zielone Smoki „Dzień Babci i Dziadka” – impreza wewnątrzgrupowa (realizacja projektu edukacyjnego „Życzliwy przedszkolak”). Wychowanie do wartości-życzliwość, szacunek.

3. 21 stycznia Żółte Słoneczka i Niebieskie Motylki „Dzień Babci i Dziadka” – impreza wewnątrzgrupowa (realizacja projektu edukacyjnego „Życzliwy przedszkolak”). Wychowanie do wartości-życzliwość, szacunek.

4. 25-28 stycznia zebrana semestralne online. Współpraca z rodzicami.

5. 28 stycznia godz. 9:30-11:30 Bal karnawałowy. Wychowanie do wartości – poszanowanie tradycji.

 

 

KALENDARIUM Grudzień 2020

1. 04 grudnia – Spotkanie z Mikołajem Realizacja programu edukacyjnego „Wiem, czuję, rozumiem”. Wychowanie do wartości: poszanowanie tradycji, samodzielność, odwaga.
2. 04 grudnia „Mikołajkowe warsztaty kulinarne” grupa „Żółte Słoneczka”, Niebieskie Motylki. Realizacja programu edukacyjnego „Wiem, czuję, rozumiem”oraz „Poznajemy zawody- cukiernik”. Wychowanie do wartości: poszanowanie tradycji.
3. 07 grudnia „Mikołajkowe warsztaty kulinarne” grupa Czerwone Skrzaty i Zielone Smoki. Realizacja programu edukacyjnego „Wiem, czuję, rozumiem” oraz „Poznajemy zawody - cukiernik”. Wychowanie do wartości: poszanowanie tradycji.
4. 07 grudnia godz. 17:00-20:00 „Wieczór z Mikołajem” grupa Zielone Smoki. Realizacja programu edukacyjnego „Z matematyką za Pan Brat”
5. 14 grudnia „Spotkanie z Bajanką” - warsztaty czytelnicze w grupach. Realizacja programu edukacyjnego „Poznajemy zawody”
6. 15 grudnia Międzynarodowy Dzień Herbaty - impreza wewnątrzgrupowa. Realizacja projektu edukacyjnego „Wiem, czuję, rozumiem”. Wychowanie do wartości: poszanowanie tradycji i kultury innych narodów.
7. 16 grudnia Jasełka dla Rodziców – nagranie spektaklu grupy: Żółtych Słoneczek i Niebieskich Motyli. Wychowanie do wartości: poszanowanie tradycji.
8. 18 grudnia Jasełka dla Rodziców – nagranie spektaklu grupy: Czerwonych Skrzatów i Zielonych Smoków. Wychowanie do wartości: poszanowanie tradycji.
9. 21 grudnia spotkanie z teatrem Kulturka online - „Święta od kuchni”. Wychowanie do wartości: poszanowanie tradycji.
10. 22 grudnia godz. 12:00 Wigilia przedszkolna – wspólne śpiewanie kolęd, wieczerza wigilijna, spotkanie z Gwiazdorem połączone z sesją zdjęciową. Wychowanie do wartości: poszanowanie tradycji, odpowiedzialność, odwaga.
11. 01-30 grudnia realizacja projektu „Życzliwy przedszkolak”- udział w XX edycji akcji charytatywnej „Góra Grosza”. Akcja na rzecz dzieci wychowywanych poza rodziną organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom. Wychowanie do wartości: życzliwość.
12. 02-20 grudnia „Świąteczna paczka dla psiaczka” - akcja charytatywna na rzecz zwierząt ze schroniska. Wychowanie do wartości: opiekuńczość, życzliwość, odpowiedzialność.

LISTOPAD 2020

1. Od 2 listopada realizacja projektu „Życzliwy przedszkolak”- udział w XVIII edycji akcji charytatywnej „Góra Grosza”. Akcja na rzecz dzieci wychowywanych poza rodziną organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom. Wychowanie do wartości: życzliwość, dobroczynność, wrażliwość.
2. 10 listopada – obchody „Święta Niepodległości” – realizacja projektu edukacyjnego „Przedszkolak mały obywatel patriota”. Wychowanie do wartości: szacunek, tradycja, kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej.
3. 16-20 listopada „ Żółty tydzień życzliwości” Akcja charytatywna na rzecz PCK. Realizacja projektu edukacyjnego „Wiem,czuję, rozumiem”. Wychowanie do wartości: życzliwość, pomoc, dobroczynność, empatia.
4. 20 listopada godz. 9:00 „Zakazane piosenki” spotkanie online z teatrem Kulturka. Wychowanie do wartości: szacunek, patriotyzm
5. 20 listopada „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka” -impreza wewnątrzgrupowa. Realizacja projektu edukacyjnego „Wiem, czuję, rozumiem”. Wychowanie do wartości: tolerancja, sprawiedliwość, szacunek, wolność.
6. 23-26 listopada telefoniczne Konsultacje z Rodzicami
7. 25 listopada Dzień Pluszowego Misia – impreza wewnątrzgrupowa. Wychowanie do wartości: życzliwość, radość, pomysłowość.
8. 27 listopada „Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek”-impreza wewnątrzgrupowa. Grupa Żółte Słoneczka Pasowanie na Przedszkolaka. Wychowanie do wartości: odpowiedzialność, odwaga, wyobraźnia, radość, kultura.
9. 30 listopada „Andrzejki” – impreza wewnątrzgrupowa. Poznajemy tradycje naszego kraju. Realizacja projektu edukacyjnego „Poznajemy zawody. Astrolog” Wychowanie do wartości: szacunek do tradycji, ciekawość, rozwaga, humor.

 

PAŹDZIERNIK 2020

1. 1 października „Międzynarodowy Dzień Muzyki” (realizacja projektu edukacyjnego „Poznajemy zawody” - muzyk). ”Muzyczna pantomima”- spotkanie z teatrem „Kulturka” Wychowanie do wartości: odpowiedzialność.
2. 5-30 października „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” - konkurs międzygrupowy. Zbiórka kasztanów i żołędzi dla zwierząt leśnych (realizacja projektu edukacyjnego „Poznajemy zawody”-leśniczy”). Wychowanie do wartości: odpowiedzialność, troskliwość.
3. 6 października „Jestem bezpieczny” -spotkanie w grupach z przedstawicielem Policji, pogadanka oraz nauka przejścia przez pasy (realizacja projektu edukacyjnego „Poznajemy zawody”- policjant oraz „Droga z klasą”). Wychowanie do wartości: odpowiedzialność.
4. 8 października „Jesienny tor przeszkód” – zabawy sportowe w ogrodzie przedszkolnym (realizacja projektu edukacyjnego „Poznajemy zawody”-trener). Wychowanie do wartości: odpowiedzialność.
5. 14 października DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ – uroczystość wewnątrzprzedszkolna. W ramach projektu „Pamięć ważniejsza od słów”. Wychowanie do wartości: szacunek.
6. 15 października Światowy Dzień Mycia Rąk – spotkanie w grupach z pielęgniarką. (realizacja projektu edukacyjnego „Poznajemy zawody”- pielęgniarka). Wychowanie do wartości:odpowiedzialność, szacunek.
7. 19 października Dzień Poczty Polskiej - grupowe spotkania z listonoszem (realizacja projektu edukacyjnego „Poznajemy zawody”- listonosz). Wychowanie do wartości: szacunek
8. 20 października Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni – grupowe spotkania z kucharzem (realizacja projektu edukacyjnego „Poznajemy zawody”- kucharz). Wychowanie do wartości:odpowiedzialność, szacunek.
9. 26 - 29 października konsultacje z Rodzicami

 

WRZESIEŃ 2020

1. 09 WRZEŚNIA – ZEBRANIA Z RODZICAMI:
Niebieskie Motylkigodz. 16:00 oraz informacje e-mailowe
Zielone Smokigodz.17:00 oraz informacje e-mailowe
2. 10 WRZEŚNIA – ZEBRANIA Z RODZICAMI:
Żółte Słoneczka - godz. 17:00 oraz informacje e-mailowe
Czerwone Skrzatygodz. 16:00 oraz informacje e-mailowe
3. 15 WRZEŚNIA godz. 10:45 – spotkanie plenerowe z teatrem ArtAndMusic „Uchem radiowca”.
4. 15 WRZEŚNIA Miedzynarodowy Dzień Kropki – kształtowanie kompetencji matematycznych
5. 21 WRZEŚNIA Dzień Przedszkolaka – zabawa w „Komnatach tajemnic”
6. 25 WRZEŚNIA „Poetyckie spotkanie przy straganie na pożegnanie lata” (realizacja projektu edukacyjnego „Dbam o zdrowie, niech każdy się dowie”) Upowszechnianie czytelnictwa. Wychowanie do wartości: odpowiedzialność
7. 28 WRZEŚNIA godz.9:30 – sesja zdjęciowa „Miarka”
8. 30 WRZEŚNIA Dzień Chłopaka- impreza wewnątrzprzedszkolna