• dzieci1
  • dzieci2

Zebrania z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami
w roku szkolny 2021/2022

 

08 września 2021 r. Zebranie informacyjne

Październik 2021 r. Konsultacje zgodnie z dyżurem nauczycieli

Listopad 2021 r. Konsultacje zgodnie z dyżurem nauczycieli

14-17 grudnia 2021 r. Spotkania wigilijne lub on-line

02-03 luty 2022 r. Zebranie semestralne lub on-line

marzec 2022 r. Konsultacje zgodnie z dyżurem nauczycieli

kwiecień 2022 r. Konsultacje zgodnie z dyżurem nauczycieli

maj 2022 r. Konsultacje zgodnie z dyżurem nauczycieli

08-09 czerwca 2022 Zebranie końcoworoczne lub on-line