• dzieci1
  • dzieci2

Zebrania z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

09 września zebranie informacyjne

26-29 października konsultacje telefoniczne zgodnie z dyżurami nauczycieli

23-26 listipada konsultacje telefoniczne zgodnie z dyżurami nauczycieli

16-17 grudnia spotkania wigilijne on-line

27-28 stycznia zebrania semestralne on-line

22-25 lutego konsultacje telefoniczne zgodnie z dyżurami nauczycieli

25 oraz 29-31 marca konsultacje telefoniczne zgodnie z dyżurami nauczycieli

26-29 kwietna konsultacje  zgodnie z dyżurami nauczycieli

24-27 maja konsultacje zgodnie z dyżurami nauczycieli

16-17 czerwca zebrania końcoworoczne