• dzieci1
  • dzieci2

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

w roku szkolnym 2022/2023

  1. Przewodnicząca: Anna Kasprzyk
  2. Sekretarz: Tomasz Skibiński
  3. Skarbnik: Magdalena Nowakowska
  4. Komisja Rewizyjna: Izabella Barełkowska-Nowak

Daniel Przewoźniak

Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 13.09.2022 r. ustaliła składkę w roku szkolnym 2022/2023 w wysokości 120,00 zł. płatną w dwóch ratach:

I rata: 60,00 zł. do 20 października 2021 r.;

II rata: 60,00 zł. do 29 lutego 2022 r.

Na drugie i kolejne dziecko składka wynosi 30,00 zł na semestr.

Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać wyłącznie na konto:

PKO S.A. 43 1240 3767 1111 0010 9366 6087

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy.

Skarbnik Rady Rodziców:

Magdalena Nowakowska

REGULAMIN RADY RODZICÓW