• dzieci1
 • dzieci2

Ramowy rozkład dnia

Godziny Działania
6.30 – 8.15

Schodzenie się dzieci do przedszkola, różne sytuacje edukacyjno – wychowawcze organizowane przez dzieci i nauczyciela o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, ze szczególnym uwzględnieniem kącików zainteresowań:

- rozmowy indywidualne lub w małych zespołach,

- obserwacje dzieci,

- ćwiczenia oddechowe, ortofoniczne,

- spotkania w kręgu,

- zabawy i ćwiczenia poranne,

- zabawy ruchowe ze śpiewem.

8.15 – 8.30 Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do śniadania
8.30 – 8.50 I ŚNIADANIE –doskonalenie umiejętności prawidłowego spożywania posiłku i zachowania przy stole
8.50 – 9.00 Czynności samoobsługowe i higieniczne
9.00 – 11.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zespołowe i indywidualne:
 • Zajęcia z całą grupą- zajęcia wprowadzające w wybraną tematykę wszystkie dzieci; podstawowym celem jest zapoznanie dzieci z określonymi obszarami wiedzy; wzbudzanie odpowiednio wysokiego poziomu zainteresowania, które będzie prowadziło do przetwarzania informacji podczas działań indywidualnych; język angielski, gimnastyka korekcyjna, taniec, rytmika.
 • Zajęcia doskonalące umiejętności dzieci- prowadzone w zależności od potrzeb i możliwości dzieci; zadania stanowią kontynuację rozpoczętego procesu uczenia się; koncentrują się na przetwarzaniu wiedzy, nabywaniu i doskonaleniu umiejętności dzieci oraz zdobywaniu nowych doświadczeń.
 • Zajęcia w kącikach zainteresowań – prowadzone w zależności od potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci; realizowane w ciągu dnia
 • Sytuacje edukacyjne – zajęcia ze wsparciem nauczyciela,
 • Karty zadaniowe stanowiące podstawową dokumentację świadczącą o rozwoju dziecka, samodzielna praca dziecka ze wsparciem nauczyciela,
 • Zajęcia   aktywizujące dziecko
 • Zajęcia dowolne służące rozwijaniu zainteresowań, własnych pomysłów, zabawy konstrukcyjne klockami rozwijające zainteresowania techniczne, zabawy dowolne w ogrodzie,
 • Spacery, wycieczki, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
10.45 – 11.00 Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne
11.00 – 11.15 II ŚNIADANIE
11.15 – 11.30 Przygotowanie do leżakowania/zabiegi higieniczne i samoobsługowe, mycie zębów
11.30 – 12.45
 • zajęcia ciche o charakterze relaksacyjnym
 • słuchanie muzyki
 • leżakowanie grupa I
 • kontynuacja zajęć podjętych w czasie przedpołudniowym
 • praca indywidualna z dziećmi
 • zajęcia o charakterze relaksacyjnym
 • swobodna działalność dzieci
 • zabawy ruchowe ze śpiewem
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym
12.45 – 13.00 Czynności higieniczno - porządkowe, przygotowanie do obiadu
13.30 – 14:00 OBIADdoskonalenie umiejętności prawidłowego spożywanie posiłku, zachowanie przy stole i posługiwania się sztućcami
14.00 – 14.30 Czynności samoobsługowe i higieniczne, odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej
14.30 – 17.30 Rozchodzenie się dzieci:
 • samorzutne zabawy dzieci, obserwacje dzieci,
 • wspólne zabawy ruchowe w sali,
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym,
 • praca indywidualna z dziećmi z uwzględnieniem działań profilaktycznych, stymulujących, kompensacyjnych,
 • swobodna działalność dzieci,