• dzieci1
  • dzieci2

Rekrutacja 2022

 

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

1. A3JGZ96 Tadeusz G.
2. 3Q2MPAD Martyna G.
3. 94BBY61 Dawid J.
4. NF333A6 Emanuel J.
5. L3K6FHN Tomasz K.
6. BW13SA1 Nell N.
7. YSSQQCD Nina O.
8. 2ED39C6 Szymon S.
9. E6NICZ1 Mikołaj Sz.
10. 6WFPB66 Liliana Sz.

 

LISTA KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  1. M718EKD Kira B.
  2. H49BF6N Lucja S.
  3. 4188GJN Maksymilian W.

 

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

od 28.02.2022 r. godz. 8.00 do 11.03.2022 r. godz. 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego;

- 22.03.2022 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

od 22.03.2022 r. od godz. 13.00 do 31.03.2022 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych, woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego;

- 06.04.2022 r. godz. 13.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego.

Rodzice po zalogowaniu się do systemu lub bezpośrednio w przedszkolu/szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

- od 06.04.2022 r. (od godz. 13.00) do 13.04.2022 r. (do godz. 15.00) – procedura odwoławcza.

 

Cały harmonogram rekrutacji poniżej

 

 

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ W SPRAWIE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023:

Harmonogram Rekrutacji

   Informator dla Rodziców

 

Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki.

Wniosek w formie papierowej składa się WYŁĄCZNIE w placówce pierwszego wyboru.

W przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego

  1. Proszę otworzyć stronę http://www.nabor.pcss.pl/lubon/,
  2. Stworzyć listę preferencyjnych placówek,
  3. Wypełnić pola formularza,
  4. Proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i dodatkowych,
  5. Proszę zanieść formularz wraz z załącznikami wyłącznie do przedszkola lub szkoły podstawowej pierwszego wyboru,
  6. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma nr PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.

 

 OŚWIADCZENIA DO POBRANIA:

Oświadczenie nr 1 - o zamieszkaniu

Oświadczenie nr 2 - o wielodzietności

Oświadczenie nr 3 - o samotnym wychowywaniu

Oświadczenie nr 4 - o zatrudnieniu

Oświadczenie nr 5 - o kontynuacji edukacji (rodzeństwo)

Oświadczenie nr 6 - o zamieszkaniu rodziców i Urzędzie Skarbowym  

Oświadczenie nr 7 - o byciu absolwentem (rodzeństwo)

Oświadczenie nr 8 - o minionej rekrutacji bez rezultatu

Oświadczenie nr 9 - o zatrudnieniu jednego rodzica

 

WYPRAWKA DLA DZIECI:

1. woreczek z 3 kompletami bielizny na zmianę,

2. kapcie na zmianę,

3. fartuszek ( tylko dla najmłodszych dzieci),

4. spodnie na gumce ( w celu ułatwienia dzieciom samoobsługi),

5. pasta i szczoteczka do zębów,

6. mały jasiek z powleczeniem + kocyk z powleczeniem + piżamka ( tylko dla najmłodszych dzieci),

7. nakrycie głowy na upalne dni.

Prosimy aby wszystkie rzeczy dzieci, zostały podpisane imieniem i nazwiskiem!