• dzieci1
  • dzieci2

Rekrutacja 2020

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, Rodziców dzieci nowoprzyjętych prosimy o zapoznanie się z poniższym artykułem:

- LIST DO RODZICÓW

 

WYNIKI REKRUTACJI 2020

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH

 

Aby dziecko zostało przyjęte do placówki należy potwierdzić wolę przyjęcia.

Potwierdzanie woli przyjęcia może odbywać się na dwa sposoby:

1. rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji papierowej - przedszkole/szkoła zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty

2. rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie (opcja dostępna tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.

Ze względu na obecną sytuację zachęcamy Państwa do korzystania z drugiego sposobu potwierdzania woli przyjęcia.

 

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ W SPRAWIE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021:

PLIK DO POBRANIA

INFORMATOR

Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki.

Wniosek w formie papierowej składa się WYŁĄCZNIE w placówce pierwszego wyboru.

W przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego

  1. Proszę otworzyć stronę http://www.nabor.pcss.pl/lubon/,
  2. Stworzyć listę preferencyjnych placówek,
  3. Wypełnić pola formularza,
  4. Proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i dodatkowych,
  5. Proszę zanieść formularz wraz z załącznikami wyłącznie do przedszkola lub szkoły podstawowej pierwszego wyboru,
  6. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma nr PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.

 

 OŚWIADCZENIA DO POBRANIA:

Oświadczenie nr 1 - o zamieszkaniu

Oświadczenie nr 2 - o wielodzietności

Oświadczenie nr 3 - o samotnym wychowywaniu

Oświadczenie nr 4 - o zatrudnieniu

Oświadczenie nr 5 - o kontynuacji edukacji (rodzeństwo)

Oświadczenie nr 6 - o zamieszkaniu rodziców i Urzędzie Skarbowym  

Oświadczenie nr 7 - o byciu absolwentem (rodzeństwo)

Oświadczenie nr 8 - o minionej rekrutacji bez rezultatu

Oświadczenie nr 9 - o zatrudnieniu jednego rodzica

 

WYPRAWKA DLA DZIECI:

1. woreczek z 3 kompletami bielizny na zmianę,

2. kapcie na zmianę,

3. fartuszek ( tylko dla najmłodszych dzieci),

4. spodnie na gumce ( w celu ułatwienia dzieciom samoobsługi),

5. pasta i szczoteczka do zębów,

6. mały jasiek z powleczeniem + kocyk z powleczeniem + piżamka ( tylko dla najmłodszych dzieci),

7. nakrycie głowy na upalne dni.

Prosimy aby wszystkie rzeczy dzieci, zostały podpisane imieniem i nazwiskiem!