• dzieci1
  • dzieci2

Rekrutacja 2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego Tęczowa Kraina
w rekrutacji uzupełniającej

Lena Katarzyna Ch. ID NC26BA6
Filip Ch. ID 2CX69C6

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego Tęczowa Kraina
w rekrutacji uzupełniającej

Oliwia K. ID DIXBBJ6

 

 

Lista kandydatów przyjętych do Przedszkola Publicznego Tęczowa Kraina

Maksymilian A. ID IHGW9Z6
Sylwia B. ID AG94Z96
Mikołaj B. ID NIQJBA6
Maria G. ID AI3A996
Iga G. ID ESWFKZ1
Kamil K. ID P6W5CK1
Piotr K. ID NAKTBA6
Patryk Łukasz M. ID 95EAS61
Magdalena Hanna N. ID 7THWWZN
Krystian Krzysztof N. ID 4GCGFJN
Inez P. ID X855ZK6
Tymoteusz Daniel P. ID PHEYCK1
Wiktoria S.-D. ID 7JSW5ZN
Gabriela S. ID C4Z4K91
Alicja Sz. ID 2NM1ZC6
Aleksander W. ID 1D3F3H6
Beniamin W. ID CJC2C91

 

 

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ W SPRAWIE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022:

Harmonogram Rekrutacji

INFORMATOR

Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki.

Wniosek w formie papierowej składa się WYŁĄCZNIE w placówce pierwszego wyboru.

W przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego

  1. Proszę otworzyć stronę http://www.nabor.pcss.pl/lubon/,
  2. Stworzyć listę preferencyjnych placówek,
  3. Wypełnić pola formularza,
  4. Proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i dodatkowych,
  5. Proszę zanieść formularz wraz z załącznikami wyłącznie do przedszkola lub szkoły podstawowej pierwszego wyboru,
  6. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma nr PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.

 

 OŚWIADCZENIA DO POBRANIA:

Oświadczenie nr 1 - o zamieszkaniu

Oświadczenie nr 2 - o wielodzietności

Oświadczenie nr 3 - o samotnym wychowywaniu

Oświadczenie nr 4 - o zatrudnieniu

Oświadczenie nr 5 - o kontynuacji edukacji (rodzeństwo)

Oświadczenie nr 6 - o zamieszkaniu rodziców i Urzędzie Skarbowym  

Oświadczenie nr 7 - o byciu absolwentem (rodzeństwo)

Oświadczenie nr 8 - o minionej rekrutacji bez rezultatu

Oświadczenie nr 9 - o zatrudnieniu jednego rodzica

 

WYPRAWKA DLA DZIECI:

1. woreczek z 3 kompletami bielizny na zmianę,

2. kapcie na zmianę,

3. fartuszek ( tylko dla najmłodszych dzieci),

4. spodnie na gumce ( w celu ułatwienia dzieciom samoobsługi),

5. pasta i szczoteczka do zębów,

6. mały jasiek z powleczeniem + kocyk z powleczeniem + piżamka ( tylko dla najmłodszych dzieci),

7. nakrycie głowy na upalne dni.

Prosimy aby wszystkie rzeczy dzieci, zostały podpisane imieniem i nazwiskiem!