Witamy w Tęczowej Krainie

O nas

                                                                                        PRACUJEMY PRZEZ 12 MIESIĘCY W ROKU

NASZA MISJA: „Zdrowie  –  to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i duchowego”.

Tęczowa Kraina

Przedszkole Publiczne Tęczowa Kraina mieści się przy ul. Okrzei 49 w Luboniu. Placówka posiada ogród o powierzchni 3900 m2, w którym znajdują się nowoczesne urządzenia do zabaw rekreacyjno-sportowych. Przedszkole posiada 4 sale dydaktyczne w budynku , w którym dzieci mogą poczuć się jak w domu ze względu na jego historię i niepowtarzalny klimat. W każdej grupie wiekowej znajduje się 25-cioro dzieci. Przedszkole Tęczowa Kraina w Luboniu to magiczne miejsce dla każdego malucha , gdzie jego troski i potrzeby są zawsze na pierwszym miejscu.

Wszechstronny rozwój

Zwracamy uwagę na wszechstronny rozwój poprzez codzienne działania wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry oraz bogatą ofertę nieodpłatnych zajęć dodatkowych. Proponujemy między innymi zajęcia taneczne, gimnastykę korekcyjną, rytmikę, język angielski,a także bogatą ofertę zajęć kulturalnych. Warto dodać, że w ramach realizacji programu nauczania, przedszkole kładzie nacisk na propagowanie zdrowego odżywiania.

Zajęcia kreatywne

Tęczowa Kraina to placówka, gdzie dziecięce zainteresowania i naturalna ciekawość świata są rozwijane poprzez organizację cyklicznych występów teatralnych oraz muzycznych. Aby dzieci nie były tylko odbiorcami wrażeń artystycznych, ale też małymi twórcami, organizujemy wystawy plastyczne, przedstawienia okolicznościowe i zabawy w teatr. Mając na uwadze rozwój zainteresowań czytelniczych, organizujemy spotkania w bibliotece oraz bierzemy udział w projektach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Luboniu. Zapraszamy rodziców do czytania dzieciom swoich ulubionych bajek oraz przedstawiania swoich zawodów. Jako placówka ukierunkowana na wszechstronny rozwój dzieci, nie tylko wspomagamy dzieci z trudnościami, ale również przyglądamy się wszystkim wychowankom, by wyłonić i rozwijać ich uzdolnienia.

Zdrowe posiłki

Zapewniamy naszym maluchom trzy pyszne i zdrowe posiłki. Dwa śniadania przygotowujemy na miejscu w naszej kuchni, natomiast obiady dostarczane są przez firmę cateringową. Nasz personel to wspaniali ludzie, którzy mają wyjątkowe zainteresowania, lubią aktywnie i ciekawie spędzać czas, a praca z dziećmi jest dla nich życiową pają. Ich kreatywność i pomysłowość pozwala prowadzić wyjątkowe zajęcia dla dzieci. Dobra zabawa, starannie przygotowane zajęcia dydaktyczne, odpowiedzialna opieka i przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo dzieci – oto wizytówka naszych nauczycieli i pomocy.

Informacyjnie

W szerokim zakresie realizujemy orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Współpracujemy z tyflopedagogiem, oligofrenopedaogiem, logopedą, psychologiem specjalnym, terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) i terapeutą pedagogicznym oraz neurologopedą.

Przedszkole otwarte jest w godzinach 6:30-17:00, działamy przez 12 miesięcy w roku.

Kadra
 • NAUCZYCIELE:

  Katarzyna Nawrocik
  Julia Kolberg
  Anita Grajczyńska
  Weronika Ziarnek
  Aleksandra Wiśniewska – nauczyciel
  wspomagający, logopeda

 • POMOCE NAUCZYCIELA:

  Anna Wegner
  Katarzyna Gaweł
  Marta Nawrocka
  Żaneta Sztuba
  Iryna Khvan-Kharen

 • PRACOWNIK KUCHNI:

  Katarzyna Leśnicka

PAULINA STEFANIAK

DYREKTOR

Kamila Kruszyńska

KIEROWNIK ADMINISTRACJI

Ramowy rozkład dnia

6:30-8:1
Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca     z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany     informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

8:15–8:30
Przygotowanie  do śniadania, czynności  higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie  nawyków higieniczno-kulturalnych.

8:30–9:00
Śniadanie

9:00–09:30
Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

9:30–9:45
Gry i zabawy ruchowe.

9:45–10:20 
Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu  wychowania przedszkolnego.

10:20–10:30  
Przygotowanie do II śniadania. Czynności porządkowo-higieniczne.

10:30-11:00 
II śniadanie

11:00-12:45  
Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy  organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne

12:45-13:00  
Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-higieniczne.

13:00-13:30 
Obiad

13:30-14:00 
Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki

14:00-15:15 
Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z  zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie

15:15:17:00 
Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci. 

 

Grupy

Grupa dzieci 2,5 i 3-letnich
Nauczyciel: Anita Grajczyńska
Pomoc nauczyciela: Marta Nawrocka, Żaneta Sztuba

Nauczyciel: Katarzyna Nawrocik
Pomoc nauczyciela: Anna Wegner

Nauczyciel: Julia Kolberg
Pomoc nauczyciela: Katarzyna Gaweł

Nauczyciel: Weronika Ziarnek, Aleksandra Wiśniewska
Pomoc nauczyciela: Iryna Khvan-Kharen

Zajęcia

W stałej ofercie przedszkola mamy:
– rytmikę
– gimnastykę korekcyjną
– język angielski
– taniec/zumba
– logopedię
– religię ( na życzenie rodzica)
– koncerty muzyczne

Dodatkowo proponujemy, zajęcia odpłatne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci:
– judo
– Mały Inżynier
– tańce
– Matema
– basen
– szachy
– piłka
– warsztaty ceramiczne

Rekrutacja

Rekrutacja trwa nadal!

Posiadamy wolne miejsca w przedszkolu, zapraszamy do składania wniosków. kontakt tel. 505 347 879

Kontakt

Napisz do nas

Adres: ul. Okrzei 49, 62-030 Luboń
Mail: biuro@teczowakraina.info.pl
Tel: 505 347 879,  510 441 866
Tel stacjonarny: 61 8930 359